Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: PIX306

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring Hvis du har Non-Hodgkin lymfom af typen diffust storcellet B-celle lymfom eller follikulært B-celle lymfom, hvor standardbehandlingen ikke længere har den ønskede effekt, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed.

I forsøget får man behandling med antistoffet rituximab i kombination med enten gemcitabin (standardbehandling) eller pixantron (forsøgsbehandling).

Formål I dette forsøg undersøger lægerne om behandling med et nyt forsøgslægemiddel kaldet pixantron i kombination med antistoffet rituximab er mere effektiv end standardbehandlingen med gemcitabin og rituximab.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du enten har Non-Hodgkin lymfom af typen diffust storcellet B-celle lymfom og har fået mindst 1-3 behandlinger af din sygdom, som har haft en god effekt. Eller du har Non-Hodgkin lymfom af typen follikulært B-celle lymfom, der har ændret sig til storcellet B-lymfom
 • Du tidligere har fået behandling med rituximab i kombination med et eller flere andre kemostoffer
 • Du ikke kan tåle behandling med højdosis kemoterapi eller stamcelletransplantation


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har Non-Hodgkin lymfom af typen storcellet B-lymfom eller follikulært lymfom, der ikke reagerer på førstevalgsbehandling
 • Du har fået behandling med kemostoffet doxuribicin eller et lignende stof
 • Du har fået forsøgsbehandling ind til 28 dage før, forsøget starter
 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for de seneste 5 år
 • Du er overfølsom over for de stoffer, der bruges i forsøgsbehandlingen
 • Du har fået behandling med medicin mod din kræftsygdom samtidig med anden behandling, f.eks. Strålebehandling
 • Du får anden medicinsk behandling eller forsøgsmedicin


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling med pixantron i kombination med rituximab, og hvem der får standardbehandling med gemcitabin og rituximab.

Sådan foregår behandlingen Der vil være op til 260 personer fra Nordamerika og Europa, der deltager i forsøget.

Inden behandlingen starter, skal du først gennemgå nogle undersøgelser og tests for at fastslå, om du egner dig til behandlingen. Herefter deles patienterne op i to grupper ved lodtrækning.

Behandlings varighed
Du får behandlingen i serier. En behandlingsserie varer 28 dage. Uanset hvilken behandling du skal have, får du stofferne på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.
 • Hvis du skal have standardbehandlingen, får du rituximab på dag 1 ud af 28 og gemcitabin på dag 1, 8 og 15 ud af 28
 • Hvis du skal have forsøgsbehandlingen, får du rituximab på dag 1 ud af 28 og pixantron på dag 1, 8 og 15 ud af 28
Du kan få behandling i op til 6 behandlingsserier, så længe du har gavn af forsøgsbehandlingen. Hvis du ikke kan tåle det ene af forsøgsstofferne, kan det være en mulighed at forsætte med det andet forsøgsstof.

Behandlingsafslutning og opfølgningsforløb
Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du bliver gravid, hvis du har brug for behandling, der ikke er tilladt, mens du får forsøgsbehandlingen, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Når du er færdig med behandlingen, skal du møde til et opfølgningsbesøg hos forsøgslægen inden 1 måned efter, at du er færdig med behandlingen. I det første halve år af opfølgningsforløbet skal du til et opfølgningsbesøg hver 8. uge, herefter hver 12. uge. Ved hvert opfølgningsbesøg får du en CT-scanning. Opfølgningsforløbet kan vare op til 2 år. Herefter vil du blive kontaktet hver 12. uge af forsøgslægen for at høre om din sygdomsstatus. Du vil blive kontaktet, så længe forsøgslægen skønner, at det er nødvendigt.

Her foregår forsøget
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
 • Vejle Sygehus (Lukket)
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Franske datatilsyn "CNIL - Commission Nationale de L'Informatique et des Libertes" autorisationsnr. 908084.
 • Denne side er sidst opdateret: 19-04-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat