Gå til sygdomsliste

Sygdom Akut myeloid leukæmi (AML), Molekylært recidiv
Stadie Recidiverende sygdom
Fase Fase 2
Kort titel AZA-AML-004

Forsøgets lange titel Et randomiseret, multicenter, ublindet, fase 2 studie med en sikkerheds run-in del, for at evaluere sikkerhed, farmakodynamik og effekt af azacitidin (vidaza) sammenlignet med ingen behandling til børn og unge voksne med molekylært recidiv af akut myeloid leukæmi efter første komplette remission

Overordnede formål At forbedre prognosen ved molekylært recidiv af AML

Undersøgelsesdesign Randomiseret, multicenter, ublindet, fase 2 studie med en sikkerheds run-in fase

Primære endpoints
 • I run-in sikkerhedsfasen: At etablere en sikker og tolerabel dosis af azacitidin, der kan anvendes i randomiseringsfasen. Der fokuseres på dosislimiterende bivirkninger, samt frekvens og sværhedsgrad af bivirkninger
 • Progressionsfri ratio på dag 84 efter randomisering


Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Ændringer i DNA methyleringen
 • Leukæmifri overlevelse
 • Restleukæmi før samt 3 og 6 måneder efter stamcelletransplantation
 • Absolut overlevelse
 • Andelen af deltagere behandlet med stamcelletransplantation
 • Molekylært respons
 • Behandlingsrelateret mortalitet/morbiditet
 • Bivirkninger efter stamcelletransplantation


Inklusionskriterier
 • Alder: 3 måneder - 21 år. Dog indgår kun børn (3 måneder til 17,9 år) i sikkerhedsfasen
 • Opnået molekylær remission af AML (dvs. restsygdom <5x10-4) og derefter udviklet molekylært recidiv dvs. minimum 1 log (10-fold) stigning i restsygdom i blod eller knoglemarv til mindst 5x10-4 målt ved kvantitativ RQ-PCR.
  Potentielle deltagere skal således følges med regelmæssig RQ-PCR baseret måling af restsygdom for at dokumentere molekylært recidiv
 • Konfirmering af molekykært recidiv ved stationær eller stigende restsygdom i ny blod- eller knoglemarvsprøve indenfor 7 dage
 • En af følgende molekylære forandringer:
  - t(8;21)
  - RUNX1-RUNX1T1
  - inv(16)
  - CBFb/MYH11
  - t(9;11)
  - MLL-AF9
  - NPM1 mutation
  - FLT3-ITD mutation


Eksklusionskriterier
 • Histologisk dokumenteret ekstramedullært recidiv
 • Morfologislk recidiv (dvs >5% blaster) i blod eller knoglemarv


Behandling
 • I sikkerhedsfasen: 100 mg/m2 azacitidin administreres i.v. på dag 1-7 i serier af dage. Afhængigt af tolerance kan yderligere 6 patienter inkluderes i en dosis på 75 mg/m2
 • Eksperimentel arm: Max 3 serier af 28 dage med azacitidininfusion dag 1-7


Planlagt antal patienter
 • I run-in sikkerhedsfasen: 6+6 patienter
 • I randomiseringsfasen: Mindst 68 patienter, eller flere afhængig af om mindst 64 patienter er kandidater for analyse af primære endpoint. Af de 68 patienter skal mindst 60 være <18 år


Startdato Juli 2014

Slutdato Når målpopulationen er opnået. Inklusionen forventes at vare 9 år

Deltagende afdelinger
 • Afdeling udenfor Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr Eudract nr: 2014-002172-92, Clinicaltrials.gov nr.: NCT02450877, Andet protokol nr.: AZA-AML-004 version 29-7-2014

Diverse Sponsor: Celegene Corporation

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 29-10-2019

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat