Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: KASTEL

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hodgkin Lymfom ( HL), Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring I denne spørgeskemaundersøgelse ser forskerne på, om patienter, behandlet for lymfom, oplever nedsat kognitiv funktion. Kognitiv funktion er evnen til at indlære, kombinere og forstå problemstillinger. Forsøget er et såkaldt observationssstudie, så det indebærer ikke nogen forsøgsbehandling

Baggrund for forsøget Hvert år bliver 1150 danskere diagnosticeret med en lymfom kræftsygdom.

Standardbehandlingen er en kombination af stråle- og kemoterapi, afhængig af sygdomsstadiet. Nogle patienter bliver desuden behandlet med antistoffet rituximab.

Den præcise behandling afhænger af sygdoms udbredelse og andre sygdomstræk hos den enkelte patient.

Uanset hvordan behandlingen er sat sammen oplever lymfompatienter en reduktion i livskvalitet og en øget træthed.

Tidligere undersøgelser har peget på, at kemoterapi, men især strålebehandling kan resultere i nedsat kognitiv funktion hos kræftpatienter. Deres hjerne fungerer altså ikke lige så godt som før behandlingen.

Det vil man undersøge nærmere i dette studie. Studiet er et såkaldt observationsstudie, så det indebærer ikke forsøgsbehandling, og det har ingen indflydelse på din planlagte eventuelle standardbehandling.

Formål Forsøget er delt i to dele, der begge benytter spørgeskemaer.

I den ene del vil forskerne undersøge forekomsten af en nedsat kognitiv funktion hos patienter, der har afsluttet behandling for lymfom.

I den anden del ser de på forekomsten af nedsat kognitiv funktion hos patienter, der er nydiagnosticerede med lymfom, før, under og 2 måneder efter deres behandling.

Du kan deltage i forsøget hvis: Patienter i den ene undersøgelse:
 • Du ikke har primært CNS lymfom
 • Du er behandlet på Rigshospitalet
 • Du har været uden tegn pålymfomsygdom gennem 6 måneder eller mere
 • Du er blevet diagnosticeret med Hodgkins Lymfom eller DLBCL i perioden 1. janaur 2011 til 31. december 2015
 • Du er mellem 20-60 år
Patienter i den anden undersøgelse:
 • Du er mellem 20-60 år
 • Du er diagnosticeret med Hodgkin Lymfom eller DLBCL i perioden 1. august 2016 til 1. august 2017
 • Du behandles på Rigshospitalet
 • Du ikke har primært lymfom i hjerne eller hjernehinder


Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT No. 2012-001379-35
  Videnskabsetisk Komité journal nr.H-1-2012-055
  Sunhedsstyrelsen journal nr. 2012051412
 • Denne side er sidst opdateret: 15-01-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat