Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Neptune

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I forsøget undersøger man, om immunterapi med stoffet MEDI4736 kombineret med tremelimumab er en mere effektiv behandling end standardbehandling med kemoterapi til patienter med ikke småcellet lungekræft.

Du kan deltage i forsøget, hvis din lungekræft har spredt sig.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I forsøget undersøges effekten af immunterapi med stofferne MEDI4736 og tremelimumab. Ingen af stofferne er endnu godkendt til behandling af ikke småcellet lungekræft.

Begge stoffer er antistoffer, som virker ved at hjælpe immunsystemet til at forhindre eller bremse væksten af kræft.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Formål I forsøget undersøger man, hvor effektivt og sikkert stofferne MEDI4736 og tremelimumab er i behandlingen af ikke småcellet lungekræft.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har ikke småcellet lungekræft, der har spredt sig
  • Din tumor ikke har bestemte ændringer i EGFR eller ALK
  • Du ikke tidligere har fået kemoterapi eller lignende medicinsk behandling mod ikke småcellet lungekræft, der har spredt sig
  • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Du har både småcellet og ikke småcellet lungekræft
  • Kræften har spredt sig til hjernen eller påvirker rygmarven
  • Du tidligere har fået behandling med immunterapi undtagen behandling med kræftvacciner
  • Du har en aktiv inflammatorisk tarmsygdom f.eks. Crohns sygdom eller ulcerativ colitis


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling med immunterapi med stoffet MEDI4736 kombineret med tremelimumab, og hvem der får standardbehandling med kemoterapi.

Her foregår forsøget
  • Odense Universitetshospital
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 11-10-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat