Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: TASCO 1

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Forklaring I dette forsøg sammenligner lægerne to behandlingsformer til mennesker med ubehandlet tarmkræft, der har spredt sig.. I den ene behandling får man kemostoffet TAS-102 (Lonsurf®), i den anden får man kemostoffet capecitabin (Xeloda®). Derudover får man i begge behandlinger kemostoffet bevacizumab (Avastin®).

Baggrund for forsøgsbehandlingen Dette forsøg skal undersøge virkningen og sikkerheden af kemostoffet TAS-102, når man kombinerer det med bevacizumab til behandling af kræft i tyktarmen eller endetarmen, som har spredt sig til andre dele af kroppen.

Behandling med TAS-102 er allerede godkendt af myndighederne i Japan, USA og i EU:

I dette forsøg vil man sammenligne 2 forskellige behandlinger:
 • Kombinationsbehandling med TAS-102 og bevacizumab (Avastin®). (forsøgsbehandling)
 • Kombinationsbehandling med capecitabin (Xeloda®) og bevacizumab (standardbehandling)


Formål Forsøget skal undersøge og sammenligne, hvor lang tid de 2 behandlingsformer er effektive og sikre.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Dit blod kan størkne normalt
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Du har kræft i tyk- eller endetarmen
 • Din sygdom kan følges på scanninger
 • Du ikke tidligere er blevet behandlet for tarmkræft, der har spredt sig
 • Du ikke skal have kombinationskemoterapi med irinotecan eller oxaliplatin, eller have en helbredende operation for at fjerne spredte knuder
 • Du kan synke og optage tabletter
 • Dine organer fungerer tilstrækkelig til at deltage i forsøget


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået kemoterapi tidligere end 6 måneder før behandlingsstart i forsøget
 • Du udover kræften har en alvorlig sygdom eller lidelse, der gør at du ikke passer til forsøget
 • Du tæt på forsøgsstart har fået behandling, fx større kirurgiske indgreb, strålebehandling, eller du har fået et af de stoffer som undersøges i forsøget
 • Du tidligere har haft en allergisk reaktion på grund af TAS-102
 • Det skønnes at du ikke kan tåle behandling med bevacizumab eller capecitabin
 • Du har en sjælden arvelig enzymsygdom involverende sukker omsætning


Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 03-04-2011

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat