Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: FANDANGO

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Livmoderkræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøges effekten af at tilføje et stof kaldet nintedanib (Vargatef®) til standardbehandlingen med kemoterapi. Forsøget er til patienter, der har livmoderkræft, som er fremskreden eller har spredt sig.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Ved fremskreden livmoderkræft eller tilbagefald af livmoderkræft er standardbehandlingen kemoterapi med paclitaxel (Actavis®) og carboplatin (Accord®).

På trods af denne behandling, vender livmoderkræften tilbage hos mange patienter. Dette forsøg vil undersøge, om man kan forbedre standardbehandling ved at tilføje forsøgslægemidlet nintedanib (Vargatef®).

Nintedanib er et lægemiddel der retter sig mod kræftknuders vækst. Det er en såkaldt angiokinasehæmmer.

En angiokinasehæmmer hæmmer blodkarrenes vækst i og rundt om kræftknuderne. Når kræftens blodforsyning på denne måde svinder ind, sultes kræftcellerne. Det fører til celledød, og hæmmer kræftknudens vækst og spredning til andre dele af kroppen. .

Nintedanib er blevet givet til over tusind patienter i andre forsøg. Men man ved endnu ikke, om stoffet vil virke mod livmoderkræft, når det gives sammen med paclitaxel og carboplatin.

Det afprøver man i dette forsøg.

Sådan foregår behandlingen Forsøget er det, man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder, at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor først at finde den rette dosis af stoffet, som patienten kan tåle uden at få for svære bivirkninger.

Det sker ved, at man øger dosis undervejs. De første patienter får en lille dosis, der så øges hos den næste gruppe patienter. Hver ny gruppe får således en højere dosis end den forrige, indtil der opstår uacceptable bivirkninger.

Behandling
Behandlingen er delt op i blokke, der hver varer en uge. En blok kalder man for en behandlingsserie.

Alle personer i forsøget får forsøgsstoffet på hospitalet. Stoffet bliver sprøjtet direkte ind i dine blodårer gennem et drop. Du får behandling én gang ugentligt.
Efter første behandling i behandlingsserie 1 skal du blive på hospitalet natten over. De næste gange kan du enten få behandlingen ambulant, hvor du kan tage hjem efter behandlingen, eller du skal blive natten over på hospitalet.

Du kan maksimalt få behandling i 24 måneder.

Forsøgsstop og kontrolforløb efter behandling
Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe.

Når du er færdig med behandlingen, skal du til et kontrolbesøg 28 dage efter, at du har fået den sidste dosis af behandlingen. Du kan fortsætte med at få behandling med RO6874281 efter forsøgets afslutning, hvis din forsøgslæge skønner, at du forsat kan have gavn af behandlingen.

Hvis du udgår af forsøget før tid, vil du også blive bedt om at komme ind til et afsluttende kontrolbesøg.

Her kan du få behandlingen
  • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 04-08-2011

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat