Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: M15-550 Venice-1

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Forklaring Forsøget vil undersøge et nyt lægemiddel, Venetoclax, som tabletbehandling til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

Baggrund for forsøgsbehandlingen Forsøgsstoffet Venetoclax hæmmer produktionen af en bestemt slags proteiner (Bcl-2) i cellerne. Ved visse typer leukæmi og lymfekræft dannes der for meget Bcl-2. Bcl-2 forhindrer programmeret celledød (apoptose), altså forhindrer, at kræftcellerne dør.
Venetoclax er godkendt i USA til behandling af visse tilfælde af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Venetoclax er endnu ikke blevet godkendt af myndighederne i Danmark.
Formålet med dette forsøg er at undersøge, hvor sikkert det er at bruge Venetoclax, hvor høj dosis man kan give, og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet. Forsøget er til patienter, som enten har fået tilbagefald af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), eller som ikke har effekt af behandling med B-celle receptor-hæmmere.

Formål Forsøget vil undersøge et nyt lægemiddel, Venetoclax, som tabletbehandling til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performance status på ≤ 2)
 • Du har tilbagefald af eller behandlingsresistent CLL og har modtaget mindst én tidligere behandling
 • Dine organer og knoglemarv fungerer tilstrækkelig til at du kan deltage i forsøget


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har CLL af typen Richters transformation eller prolymfocytisk leukæmi
 • Du er tidligere blevet behandlet med Venetoclax
 • Du lider af en aktiv autoimmun sygdom
 • Du tidligere har fået en allogen stamcelletransplantation
 • Du er allergisk over for både xanthin oxidase inhibitorer og rasburicase
 • Du er HIV-positiv


Forsøgsmetode Forsøget er en tabletbehandling, som vil blive udført på ca. 63 hospitaler over hele verden. Ca. 250 patienter vil deltage i forsøget, og i Danmark vil ca. 10 patienter deltage.

Her foregår forsøget
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Projekt-ID H-3-2013-105

 • Denne side er sidst opdateret: 28-04-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat