Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Cripto-1

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hjernetumor
Forklaring I dette forsøg vil forskere undersøge, om måling af proteinet Cripto-1 kan bruges til at opdage gliomer (hjernetumorer) og til at vurdere behandlingseffekt.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Ved at kende identiteten af cellerne i hjernetumorer vil forskere kunne arbejde frem imod en mere målrettet behandling. En måde at udpege disse celler på kunne være ved hjælp af et protein, som er til stede i dem, og som ikke er til stede eller kun er til stede i meget begrænset mængde hos raske. Dette protein kunne være det såkaldte Cripto-1.
I dette forsøg vil forskere gennem blodprøver undersøge, om måling af proteinet Cripto-1 kan bruges til at opdage gliomer og til at vurdere behandlingseffekt.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har gliom grad II og III med tilbagefald
 • Du har gliom grad IV


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod mellem deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får standardbehandling uden stråleterapi, og hvem der får forsøgsbehandling med stråleterapi.
Sådan foregår behandlingen BEHANDLING FØR OPERATIONEN
Behandlingen starter med 9 ugers kemoterapi, delt op i 3 serier. Hver serie varer 3 uger, og behandlingen foregår ambulant på hospitalet– det vil sige uden at du behøver at være indlagt.

Kemoterapien består af de 3 stoffer epirubicin, capecitabine og cisplatin:
 • Først får du epirubicin og cisplatin i et drop. Det tager det meste af en dag.
 • Efter det får du kemo-piller (Capecitabine), som du skal tage 2 gange dagligt i 2 uger efterfulgt af 1 uges pause.
 • Så starter du igen på næste behandlingsserie.
3-6 uger efter afsluttet kemoterapi bliver du opereret, og lægerne fjerner kræften.

BEHANDLING EFTER OPERATIONEN
Den efterfølgende behandling starter 4 - 12 uger efter operationen. Hvis du skal have standardbehandling, består den af 3 serier kemoterapi af samme slags, som du fik før operationen.

Hvis du skal have forsøgsbehandling, består den af kemoterapi plus strålebehandling:
 • Kemoterapien består af cisplatin, som du får i drop en gang om ugen, og af capecitabine (kemo-piller) på de dage, du får strålebehandling.
 • Strålebehandlingen varer 5 uger. Du får den en gang om dagen fra mandag til fredag, og det varer cirka 15 min hver gang.
EFTER BEHANDLINGEN
Når du er færdig med behandlingen, skal du gå jævnligt til kontrol hos en læge det første år.

Du skal CT skannes 1 måned og 6 måneder efter operationen. Herefter skal du i 2 år skannes hvert halve år. Til sidst bliver du skannet en gang om året, indtil der er gået 5 år siden din operation.

Det gælder både, hvis du får standardbehandling eller forsøgsbehandling.
Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de mest almindelige bivirkninger:

Kemoterapi:
 • Nedsat lyst til sex.
 • Nyrepåvirkning
 • Hørenedsættelse
 • Magnesium-mangel
 • Påvirkning af hjertet
 • Træthed
 • Hårtab
 • Blodmangel, infektion og blødning
 • Påvirkning af huden
 • Irritation af slimhinder
 • Diarre
 • Kvalme og opkastning.
Strålebehandling:
 • Påvirkning af nyrerne, hvis de ligger i strålefeltet.
 • Kvalme og opkastning
 • Synkebesvær og synkesmerter
 • Hudreaktion (som ved solskoldning)


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2006-004130-32, Clinicaltrials.gov NCT 00407186, Århus KFE nr: 1005.
 • Denne side er sidst opdateret: 31-08-2012

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat