Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: EURELOS

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Knoglesarkomer
Tilbagefald (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Forsøget er et registreringsstudie, der skal indsamle data om effekten af behandlingen ved tilbagefald af knoglekræft.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Forsøget indebærer at man via din journal indsamler data vedrørende din kræftbehandling.

Forsøget er en del af et større, europæisk projekt, der undersøger effekten af behandlingen for tilbagefald af knoglekræft.

Formål Forsøget skal forbedre prognosen og øge lægernes viden om behandling af lymfoblastært lymfom hos børn og unge - uden at anvende strålebehandling.
Man kan deltage i forsøget hvis:
 • Man har lymfoblastært lymfom
 • Man er 0-21 år
 • Der foreligger informeret samtykke.
Man kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Man deltager i et andet forsøgsstudie
 • Man er gravid eller dyrker sex uden prævention
 • Man ammer.
Sådan foregår behandlingen Hele behandlingen varer 2 år. Patienternes behandling afgøres alene af, hvor udbredt sygdommen er på diagnosetidspunktet.

Behandlingen består af 4 trin. Først en induktionsbehandling med 4 kemostoffer (doxorubicin, prednisolon, vinkristin og asparaginase), så konsolidering, efterfulgt af reinduktion og til sidst vedligeholdelse, der fortsættes indtil i alt 24 måneder fra diagnosetidspunktet. Ingen patienter modtager strålebehandling.

Behandling med prednisolon og 24 måneders vedligeholdelse er standardbehandling

De første behandlingsmåneder foregår primært på hospitalet. Efterfølgende er barnet undervejs både indlagt og får ambulant behandling - det vil sige uden indlæggelse. Mellem de intensive behandlingsfaser er børnene hjemme.

Patienterne vil blive fulgt i minimum 5 år fra forsøgsbehandlingen. Hvis der på noget tidspunkt gives anden behandling end forsøgsbehandling, udgår patienten af forsøget
Bivirkninger ved behandlingen 5-10 dage efter hver behandlingsserie bliver patienternes knoglemarvsfunktion stort set altid påvirket. Det giver risiko for infektioner (især med bakterier), og giver patienterne behov for blodtransfusioner.

Desuden ses kvalme, hårtab, forstoppelse, træthed og eventuel mundbetændelse med mundsmerter og behov for morfin og anden smertelindring.

Bivirkninger fra andre organer er almindelige, men optræder ikke hos alle patienter, eller efter hver behandling.
Her foregår behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis man er interesseret i behandlingen, skal man tale med lægen på sit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2011-000440-22.

 • Denne side er sidst opdateret: 21-01-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat