Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: ICARIA

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Patienter med myelomatose (knoglemarvskræft) får i dette forsøg stofferne pomalidomid og lavdosis dexamethason. Derudover får halvdelen af patienterne også et antistof kaldet isatuximab. Lægerne undersøger effekten af at tilføje antistoffet til behandlingen.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Det vigtigste formål med dette forsøg, er at undersøge effekten af, og de mulige risici ved at kombinere antistoffet isatuximab med pomalidomid og lavdosis binyrebarkhormon dexamethason.

Det er et forsøg til patienter med myelomatose, som har fået tilbagefald, eller hvis sygdom er blevet værre, selv om de har fået behandling-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har myelomatose og lægerne kan måle, om sygdommen udvikler sig
 • Du inden har fået mindst 2 anti-myelomatosebehandlinger, som indeholdt lenalidomid og en proteasomhæmmer (bortezomid, carfilzomib eller ixazomib)
 • Din sygdommen er vokset under din sidste behandling eller inden for 60 dage efter afslutning af behandlingen.


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du ikke kan tåle stofferne bortezomib eller carfilzomib
 • Du på grund af din sygdom udvikler en livstruende organskade
 • Du har plasmacelle leukæmi
 • Du har kronisk hjertesvigt
 • Du har en akut aktiv infektion
 • Du inden for de sidste 3 år har haft en ikke-hæmatologisk livstruende sygdom
 • Du har en alvorlig sygdom det i perifere nervesystem (perifer neuropati)


Forsøgsmetode Forsøget er det, man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder, at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor først at finde den rette dosis af stoffet – det vil sige den dosis, som har en virkning på kræften, og som patienten kan tåle uden at få for svære bivirkninger.

Det sker ved, at man deler forsøgsdeltagerne op i grupper, Hver gruppe får en forskellig dosis

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Behandlingen består af standard kemoterapi og GMI-127. Hvor høj en dosis af forsøgsstoffet du får, afhænger af hvilken gruppe du kommer i.

GMI-1271 sprøjtes direkte ind i en blodåre samme dag, som du får indsprøjtning med standard kemoterapi og dagen efter kemoterapien. Du skal altså nogle ekstra dage på hospitalet for at få forsøgsstoffet.

Du får mellem i alt 4 og 9 behandlinger med GMI-1271 i hver serie kemoterapi.

Hvor længe varer behandlingen?
Du får forsøgsbehandlingen, indtil du har gennemført behandlingsforløbet.

Behandlingen kan dog stoppe før tid, hvis du ønsker at afslutte behandlingen, eller hvis forsøgslægen vurderer, at det er nødvendigt for dit helbred

Mens behandlingen står på, skal du løbende gå til kontrol. Du skal også gå til kontrol, når du er færdig med behandlingen

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 15-02-2019

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat