Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Medi4736-DLBCL-001

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne virkningen af 2 stoffer, som hedder durvalumab og lenalidomid (Revlimid®). I forsøget kombinerer man de to stoffer med standardbehandling mod diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL).

Baggrund for forsøgsbehandlingen I forsøget vil man afprøve durvalumab og lenalidomid sammen med en behandling, kaldet R-CHOP, som er en kombination af 5 lægemidler (rituximab, cyclofosfamid, vincristin, doxorubicin og prednison).

R-CHOP er i øjeblikket standardbehandling til patienter med DLBCL, som ikke tidligere er blevet behandlet for sygdommen.

Lenalidomid (Revlimid®) tilhører en gruppe lægemidler kaldt immunmodulerende stoffer. Det er medicin som kan modificere eller regulere immunforsvarets funktion.

Durvalumab er et nyt stof, som blokerer signaler fra proteinet PD-L1, der hjælper tumorer med at undgå at blive opdaget af immunforsvaret.

På den måde modarbejder durvalumab tumorens evne til at slippe uden om immunforsvaret.

Forsøget skal undersøge effekten af de nye lægemidler når man kombinerer dem med standardbehandlingen.

De 2 kombinerede forsøgsbehandlinger, der undersøges i forsøget, består af:
 • Durvalumab med R-CHOP
 • Durvalumab og lenalidomid med R-CHOP
Durvalumab er et antistof

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har diffust storcellet B-cellelymfom
 • Du har højt sygdomsstadie
 • Sygdommen er højrisiko
 • Du ikke før har fået anti-lymfom behandling
 • R-CHOP behandlingen passer til din sygdomsprofil
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Dine blodtal er gode nok
 • Sygdommen kan måles på en scanning


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har en anden type lymfom end diffust storcellet B-cellelymfom
 • Du har det man kalder composit lymfom eller transformeret lymfom
 • Kræften har spredt sig til hjernen (primær eller sekundær CNS involvering)
 • Du har hepatitis B virus, HIV eller hepatitis C virus
 • Du inden for de sidste 5 år har haft en anden livstruende sygdom
 • Du har nedsat pumpefunktion af hjertet
 • Du har sygdom I følenerverne
 • Du tidligere har fået lenalidomid eller monoklonale antistoffer
 • Du har en høj risiko for at få blodpropper (tromboemboliske events), og du ikke vil benytte forebyggende behandling
 • Du har eller har haft en autoimmun eller inflammatorisk sygdom inden for de seneste 3 år
 • Du inden for 28 dage op til forsøgsbehandlingen skal have immundæmpende medicin


Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Midlertidig lukket)
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Celgene International II Sarl

Der skal anmodes om plads til patienten inden inklusion på Vejle Sygehus

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT: 2015-004831-11, Clinicaltrials.gov: NCT02685826

 • Denne side er sidst opdateret: 23-06-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat