Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Keynote-654-04

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Lægerne undersøger i dette forsøg effekten og bivirkningerne ved at behandle med forsøgsmidlerne pembrolizumab og epacadostat hos patienter med ikke-småcellet lungekræft.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Stoffet pembrolizumab (Keytruda®) er godkendt til behandling af flere kræftformer, herunder ikke-småcellet lungekræft.

Forsøgsmidlet epacadostat er endnu ikke godkendt til behandling.

Forsøget undersøger effekten ved at behandle med begge disse stoffer samtidig.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du kan som minimum udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • En vævsprøve har vist, at du har kræft i blæren og/eller urinvejene
 • Kræften kan følges på skanninger
 • Der findes en vævsprøve fra kræftknuden, som lægerne kan analysere
 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt
 • Du modtager eller tidligere har modtaget platinbaseret kemoterapi, men kræften fortsat udvikler sig


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Kræften potentielt kan fjernes ved operation
 • Du har eller har haft en anden kræftsygdom, som har udviklet sig eller har krævet behandling inden for de sidste tre år
 • Du har ubehandlet spredning af kræften til hjernen eller symptomer fra kræft i hjernen
 • Du har en aktiv autoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling inden for de sidste to år op til forsøgets opstart
 • Du har HIV eller aktiv hepatitis B eller C
 • Du tidligere har deltaget i et andet kræftforsøg


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får pembrolizumab og epacadostat, og hvem der får pembrolizumab og placebo (stof uden nogen virkning).

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang. Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning.

Pembrolizumab får du på hospitalet hver tredje uge direkte i dine blodårer gennem et drop. Du skal have første behandling på den første dag i hver behandlingsserie, og det tager ca. 30 minutter.

Epacadostat eller placebo skal du tage som tablet derhjemme to gange dagligt – morgen og aften.

Du kan få behandlingen i op til ca. to år. Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Kontrol:
30 dage efter du er stoppet med behandlingen, skal du til kontrol. Herefter skal du løbende gå til kontrol.

Bivirkninger ved behandlingen Almindelige bivirkninger ved behandling med epacadostat og pemprolizumab samtidig (forekommer hos 10% eller flere):
 • Mavesmerter
 • Forstoppelse
 • Diarré
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Kløe
 • Udtrætning (overvældende træthed eller manglende energi)
 • Udslæt (omfatter forskellige former for udslæt som f.eks. kløende udslæt eller udslæt over hele kroppen eller udslæt, der ligner et fladt, rødt område på huden, der er dækket af små ujævnheder, der flyder sammen)
 • Feber
 • Nedsat appetit
 • Rygsmerter
 • Hovedpine
 • Hoste eller løs hoste
 • Vejrtrækningsbesvær eller vejrtrækningsbesvær ved øget aktivitet
 • Anæmi (lavt hæmoglobinniveau i blodet, som kan medføre træthed)
 • Forhøjede leverenzymer i blodet, muligvis som følge af leverskade forårsaget af forsøgsmedicinen
  Ledsmerter
Læs om bivirkningerne ved pemprolizumab på min medicin:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital, Næstved
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Incyte Corporation, forsøget udføres af Merck Sharp & Dohme Corp.

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Clinicaltrials.gov nr.: NCT03374488, Herlev KFE: VE 1718 (Passat)

 • Denne side er sidst opdateret: 12-06-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat