Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Lorlatinib vs. Crizotinib (B7461006)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg henvender sig til patienter ALK-positiv lungekræft (ikke-småcellet), der har spredt sig, og som ikke tidligere har været i behandling for sygdommen. Lægerne sammenligner behandling med forsøgsmidlet lorlatinib over for behandling med lægemidlet crizotinib.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Som deltager i dette forsøg vil du enten modtage behandling med forsøgsmidlet lorlatinib eller lægemidlet crizotinib.

Lorlatinib virker ved at hæmme ALK-genet, og lægerne undersøger hvilken effekt og hvilke bivirkninger, der er ved behandling med dette stof.

Crizotinib virker ved at blokere ALK-genet, og dette stof er godkendt i mange lande til behandling af ALK-positiv, ikke-småcellet lungekræft.-

ALK-positiv betyder, at kræftcellerne har defekter, der påvirker genet for et kræftfremmende protein kaldet ALK (anaplastisk lymfom kinase). ALK kan forværre visse kræfttyper.

ALK positive tumorer forekommer hos omkring 2 pct. af danskere med lungekræft.

Her kan du få behandlingen
  • Herlev Hospital
  • Hillerød Hospital
  • Rigshospitalet (Lukket)
  • Vejle Sygehus
  • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 09-02-2018

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat