Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CHITIN PK

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger læger om kosttilskuddet Benecta kan bremse kræften i at udvikle sig. Forsøget henvender sig til patienter med fremskredne, solide kræftknuder.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Undersøgelser har vist, at behandling med kosttilskuddet Benecta kan blokere proteinet YKL-40, der er et protein, som får kræften til at vokse. Der er dog stadig ikke nok resultater til, at man kan være sikker på, at stoffet gavner.

Derfor undersøger lægerne effekten og bivirkningerne ved behandling med Benecta.

Sådan foregår behandlingen Forsøget består af en forundersøgelse og selve behandlingen, og forsøget strækker sig over 3 år.

Forundersøgelsen medfører 2-3 besøg i løbet af 2 til 4 uger.

BEHANDLING
Behandlingen gives i serier (En serie er på 28 dage). Du får copanlisib i en blodåre gennem et drop på dag 1, 8 og 15 i hver serie.

Under behandlingsperioden skal du møde op på hospitalet til en række kontrolbesøg, både for at modtage behandling og for at vurdere, hvordan forsøgsmedicinen påvirker din tilstand.

Første serie medfører derfor 5 besøg, anden serie medfører 4 besøg og herefter er der 3 besøg på hospitalet pr. serie

HVOR LÆNGE KAN DU FÅ BEHANDLINGEN
Baseret på din reaktion over for behandlingen, kan den forsøgsansvarlige læge beslutte sig for at ændre dosis af Copanlisib, udskyde den ugentlige infusion eller stoppe den permanent.

Din deltagelse i forsøget vil i alt vare ca. 3 år eller længere, så længe:
  • Kræften ikke forværres
  • Der ikke opstår uacceptable bivirkninger
  • Din sundhedstilstand tillader det
  • Det ikke er i din bedste interesse at skifte til et andet kræftbehandlingsregime.


Her kan du få behandlingen
  • Odense Universitetshospital
  • Rigshospitalet
  • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 10-04-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat