Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: IMagyn050/YO39523

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Æggelederkræft, Æggestokkræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne effekten og bivirkningerne ved at behandle æggestokkekræft (kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær bughindekræft) med forsøgsmidlet atezolizumab kombineret med standardbehandling.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I dette forsøg vil du enten få behandling med atezolizumab, der er et antistof, eller med placebo.

Du vil også blive behandlet med lægemidlerne paclitaxel, carboplatin og bevacizumab, der bruges til standardbehandling af æggestokkræft.

Atezolizumab er et antistof, der påvirker immunsystemet – såkaldt immunterapi.

Atezolizumab er et forsøgsmiddel, og det er derfor ikke godkendt til behandling af æggestokkræft endnu. Forsøgsmidlet er i Danmark godkendt til behandling af urinblærekræft og lungekræft.-

Ved immunterapi lærer man immuncellerne at genkende kræftcellerne, så kroppen selv slår sygdommen ned. Det er en behandlingsform, hvor man udnytter specielle dele af immunsystemet til målrettet at bekæmpe kræftcellerne.
Der findes forskellige former for immunterapi

Hvad er antistoffer?
Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • En vævsprøve har vist, at du har kræft i æggestokkene, æggelederkræft eller primær bughindekræft
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
 • Der er taget en vævsprøve fra tumoren, som lægerne kan undersøge


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået en knoglemarvs- eller organtransplantation
 • Du har fået en større operation inden for 28 dage op til, at du skal modtage første dosis af bevacizumab
 • Du tidligere har modtaget immunterapi, været i såkaldt målrettet behandling eller hormonbehandling for kræften
 • Du har tilbagefald af kræft i æggestokkene, æggelederkræft eller primær bughindekræft, som udelukkende har været behandlet med operation
 • Du tidligere har været i behandling med kemoterapi for kræft i maven eller bækkenet
 • Du tidligere har fået strålebehandling på maven og/eller bækkenet
 • Du er i behandling for hepatitis B
 • Hvis du tidligere har haft sygdom i hjernehinderne


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandlingen (atezolizumab og enzalutamid), og hvem der får behandling med enzalutamid alene.

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Midlertidig lukket)
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 20-08-2020

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat