Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: TRITON2

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Prostatakræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Formålet med forsøget er at undersøge, om patienter med prostatakræft, der har spredt sig har gavn af behandling med PARP-hæmmeren rucaparib.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I dette forsøg undersøger lægerne effekten og bivirkningerne ved behandling med rucaparib (en såkaldt PARP-hæmmer) hos patienter med prostatakræft. Lægerne undersøger også, hvilke patienter med prostatakræft, der har mest gavn af behandlingen.

Rucaparib er i Danmark ikke godkendt til kræftbehandling. I USA er rucaparib godkendt til behandling af kræft i æggestokkene.

I forbindelse med forsøget vil det blive undersøgt, om du har nogle bestemte gen-mutationer såsom BRCA og ATM. Forskning har vist, at patienter med disse mutationer kan have fordel af behandling med en PARP-hæmmer. Men det er muligt, at patienter med andre gen-mutationer også kan have fordel af forsøgsbehandlingen.Hvad er HER2-positiv brystkræft?

PARP er et protein, der findes i kræftceller og som hjælper cellerne med at leve. PARP-hæmmere blokerer virkningen af PARP-proteinet, og det kan stoppe væksten af kræftcellerne.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • En vævs- eller celleprøve har vist, at du har prostatakræft
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt, og dine blodtal er gode nok
 • Du er kirugisk eller medicinsk kastreret
 • Kræften er vokset på tidligere behandling for prostatakræft som har spredt sig OG at den tidligere behandling inkluderer et taxan kemostof og mindst 1, men ikke mere end 2 anti-hormon behandlinger


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har været i behandling med PARP-hæmmere, mitoxantron, cyklofosfamid eller anden platinbaseret kemoterapi
 • Kræften har spredt stil til hjernen, eller hvis du har symptomer herpå
 • Du har HIV, hepatitis B eller C
 • Du har for kraftige bivirkninger efter tidligere behandling
 • Du har en såkaldt rygmarvskompression (med mindre den er tilstrækkeligt behandlet) eller symptomer herpå
 • Hvis du har været i behandling med bisfosfonat eller denosumab inden for fire uger op til første dosis af forsøgsmidlet (gælder dog ikke patienter, der er i stabil bisforsfonat- eller denosumab-behandling)


Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse og en screening for at undersøge, om du er egnet til forsøget.

Herefter starter du i behandlingen med rucaparib, som du indtager som tablet to gange dagligt. Tabletterne skal tages samme tid hver dag med ca. 12 timers mellemrum. Nogle dage skal du tage tabletterne, når du er til kontrol på hospitalet.

Du kan fortsætte behandling med rucaparib, så længe, kræften ikke bliver værre.

Kontrol
Du skal løbende gå til kontrol, mens du er i behandling. Efter behandlingen skal du også til kontrol, hvor lægerne undersøger din tilstand.

Bivirkninger ved behandlingen Da SYD985 er ny medicin, kan der opstå bivirkninger, som man ikke kender til på forhånd.

Forhør dig evt. hos din læge eller læs mere om bivirkninger i deltagerinformationen, som lægen giver dig, hvis forsøgsbehandlingen bliver aktuel for dig.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Sjællands Universitetshospital, Næstved (Lukket)
 • Sygehus Sønderjylland i Sønderborg (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Synthon Biopharmaceuticals BV

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT: 2017-001994-18, Sponsor protokolnr.: SYD985.002

 • Denne side er sidst opdateret: 06-08-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat