Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Sym015 (anti-MET)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg henvender sig til patienter med en solid tumor, der ikke kan fjernes ved en operation, og hvor der ikke er flere standardbehandlinger. Lægerne undersøger, om et forsøgsmiddel kaldet Sym015 kan hæmme eller stoppe kræften i at udvikle sig.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Sym015 er et forsøgsmiddel og er derfor ikke godkendt til behandling endnu. Forsøgsmidlet er en blanding af to antistoffer, der angriber kræftcellernes overflader.

Lægerne undersøger, om forsøgsmidlet Sym015 kan hæmme eller stoppe kræften i at vokse. De undersøger også, hvilke bivirkninger der er ved behandlingen og hvor høj en dosis af forsøgslægemidlet, der egner sig til behandling.-

En solid tumor udgår fra de solide organer såsom lunger, mave-tarm, hoved-hals, lever osv.

Hvad er antistoffer?
Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
  • En vævs- eller celleprøve har vist, at du har en solid kræfttumor, der har spredt sig, og hvor standardbehandling ikke har effekt, eller hvor der ikke findes en tilgængelig behandling
  • En prøve har vist, at tumoren opfylder bestemte genetiske krav
  • Kræften kan følges med skanninger


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Du tidligere har fået behandling for hoved-halskræft
  • Du ligger i sengen eller sidder i en stol mere end halvdelen af dagen og har brug for hjælp til at klare dig (performancestatus > 2)


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får tilbudt behandling med træning, og hvem der kontrolleres på sædvanlig vis.

Sådan foregår behandlingen Uanset om du skal deltage i forsøgsgruppen eller kontrolgruppen, vil du få testet din synkefunktion, målt din kæbes bevægelighed og testet din generelle fysiske funktion. Du vil få foretaget testen, når du begynder på strålebehandling, og når du slutter strålebehandling. Du vil også blive testet ved 2-, 5- og 12-måneders kontrolbesøget.

Testen af synkefunktionen kaldes en FEES-undersøgelse. Ved undersøgelsen fører en ergoterapeut et ganske tyndt og bøjeligt rør med et kamera for enden (kaldet et fiberskop) gennem næsen ned i svælget. Der vil være en læge til stede under undersøgelsen. Når kameraet er ført ned, vil du blive bedt om at synke, så din synkefunktion kan testes. Til forskel fra tidligere undersøgelser skal du spise og drikke noget samtidig med, at undersøgelsen udføres. Undersøgelsen tager ca. 10 minutter.

Hvis du deltager i forsøgsgruppen, får du udover standardtilbuddene et træningsprogram, hvor du skal styrketræne 2 gange om ugen af 1 times varighed i de 6 uger, du får strålebehandling. Styrketræningen foregår på hospitalet, enten individuelt eller som holdtræning.

Du skal også mund- og styrketræne 3 gange om ugen af ½ times varighed i de 6 uger, du får strålebehandling. Du skal lave øvelser for ansigtets muskler, tungen, kæbeleddet og synkefunktionen samt udspændingsøvelser for halsen. Træningen foregår på hospitalet. Efter de 6 uger skal du hjemmetræne i yderligere 2 måneder. Din forsøgslæge vil løbende kontakte dig telefonisk for at følge op på træningen.

Det er ingen hindring for deltagelse i forsøget, hvis du går til genoptræning af din synkefunktion.

Uanset hvilken gruppe du er i, kan du blive henvist til lymfødembehandling, hvis du får hævelse af hals eller hoved som følge af behandlingen.

Ophør med forsøg og kontrolbesøg
Behandlingen stopper før tid, hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen, eller hvis du er fraværende fra træning i mere end 7 sammenhængende dage.

2, 5 og 12 måneder efter afsluttet behandling skal du gå til kontrolbesøg. Hvis du er i kontrolgruppen, og din synkefunktion forværres til kontrolbesøgene, kan du få tilbudt genoptræning eller ergoterapi.

Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 11-01-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat