Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: KEYNOTE-698 / ECHO-303

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft, Urinrørskræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg henvender sig til patienter med kræft i blæren og/eller urinvejene. Lægerne undersøger effekt og bivirkninger ved behandling med forsøgsmidlerne pembrolizumab og epacadostat sammenlignet med behandling med pembrolizumab alene.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Patienter, der deltager i dette forsøg, vil enten modtage behandling med pembrolizumab og epacadostat eller med pembrolizumab og placebo (stof uden virkning).

I forsøget undersøger lægerne, hvordan pembrolizumab virker i kombination med epacadostat sammenlignet med pembrolizumab alene.

Epacadostat er et stof, der hæmmer kræftcellerne. Epacadostat er et forsøgsmiddel og ikke godkendt til behandling af kræft.

Pembrolizumab er godkendt til behandling af lungekræft, modermærkekræft og Hodgkins Lymfom, men er endnu ikke godkendt i Danmark til behandling af kræft i blære og/eller urinvejene.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du kan som minimum udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • En vævsprøve har vist, at du har kræft i blæren og/eller urinvejene
 • Kræften kan følges på skanninger
 • Der findes en vævsprøve fra kræftknuden, som lægerne kan analysere
 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt
 • Du modtager eller tidligere har modtaget platinbaseret kemoterapi, men kræften fortsat udvikler sig


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Kræften potentielt kan fjernes ved operation
 • Du har eller har haft en anden kræftsygdom, som har udviklet sig eller har krævet behandling inden for de sidste tre år
 • Du har ubehandlet spredning af kræften til hjernen eller symptomer fra kræft i hjernen
 • Du har en aktiv autoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling inden for de sidste to år op til forsøgets opstart
 • Du har HIV eller aktiv hepatitis B eller C
 • Du tidligere har deltaget i et andet kræftforsøg


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får pembrolizumab og epacadostat, og hvem der får pembrolizumab og placebo (stof uden nogen virkning).

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang. Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning.

Pembrolizumab får du på hospitalet hver tredje uge direkte i dine blodårer gennem et drop. Du skal have første behandling på den første dag i hver behandlingsserie, og det tager ca. 30 minutter.

Epacadostat eller placebo skal du tage som tablet derhjemme to gange dagligt – morgen og aften.

Du kan få behandlingen i op til ca. to år. Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Kontrol:
30 dage efter du er stoppet med behandlingen, skal du til kontrol. Herefter skal du løbende gå til kontrol.

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Herning (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 14-02-2019

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat