Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: OPTIMISM MM-007

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Dette forsøg sammenligner behandling med stofferne pomalidomid (Imnovid®), bortezomib (Velcade®) og dexamethason med behandling, hvor man kun får bortezomib og dexamethason. Forsøget henvender sig til patienter, der har refraktær myelomatose, eller som har fået et tilbagefald af sygdommen.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I dette forsøg undersøger lægerne en kombination af tre stoffer: Pomalidomid (Imnovid®), bortezomib (Velcade®) og dexamethason.

Hver for sig er de alle tre allerede godkendt til behandling af myelomatose, og en kombinationen af bortezomib og dexamethason er allerede standardbehandling.

Formålet med dette forsøg er at se, hvor godt en kombinationen af alle tre stoffer kontrollerer myelomatose sammenlignet med standardkombinationen af bortezomib og dexamethason.

Ud over virkning sammenligner forsøget også, hvor sikre de to behandlinger er, og hvordan de påvirker patienternes livskvalitet.

Stoffernes virkning
Pomalidomid er et immunmodulerende lægemiddel. Det kan regulere immunforsvarets funktion.

Bortezomib er en såkaldt proteasomhæmmer. Stoffet hæmmer aktiviteten i de såkaldte proteasomer inde i celler. Protesasomer er enzymkomplekser, som nedbryder proteiner i både normale celler og kræftceller. Når aktiviteten hæmmes kan det standse tumorvækst og få kræftceller til at dø.

Dexamethason er et syntetisk binyrebarkhormon (steroid), som bruges i behandlingen af myelomatose. Hormonet forårsager også celledød af myelomatoseceller, selvom det ikke som sådan er en cellegift.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har uhelbredelig tyktarmskræft, der har spredt sig
 • Du er blevet tilbudt behandling med kemoterapi med 5 fluorouracil-irinotecan
 • Man kan se udbredelsen af din kræftsygdom på en CT scanning
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Der ikke er mulighed for at tage prøver under din behandling eller behandlingspauser


Sådan foregår forsøget Du får taget ekstra blodprøver samtidig med, at du ellers skal have taget prøver forud for planlagt kemoterapi.

Desuden vil dine vævsprøver, der allerede er taget, blive undersøgt.

Her foregår forsøget
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: VEK sagsnr.: 1-10-72-298-14

 • Denne side er sidst opdateret: 22-05-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat