Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: TULIP

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Brystkræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne om behandling med forsøgsmidlet SYD985 er mere effektiv end standardbehandlingen til patienter med HER2-positiv brystkræft, hvis sygdom ikke kan fjernes ved en operation eller som har spredt sig.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Lægerne sammenligner behandling med SYD985 med den behandling der almindeligvis gives til patienter. Du vil derfor enten modtage behandling med forsøgsmidlet eller en almindeligt anvendt behandling.

Lægerne undersøger både effekten og bivirkningerne ved behandlingen med SYD985.Læs mere om mundtørhed på cancer.dk

Hvis man har HER2-positiv brystkræft, er der såkaldte HER2-receptorer på overfladen af kroppens celler, der sender meddelelser til cellerne om, at de skal vokse og dele sig. Derfor vokser og spreder HER2-positiv brystkræft sig ofte hurtigere end HER2-negativ brystkræft.

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået behandling med docetaxel for din sygdom
 • Du får behandling med steroider (f.eks. prednisolon) eller anden form for immundæmpende medicin
 • Du efter din kemoterapi har fået vedligeholdelsesbehandling med et andet kemostof, end det du fik først
 • Du har fået kemoterapi, biologisk behandling eller større operationer inden for 3 uger
 • Du har fået strålebehandling med mere end 30 Gy indenfor 6 måneder inden forsøgsbehandlingen eller strålebehandling med max 30 Gy inden for 7 dage
 • Du har fået en såkaldt tyrosinkinasehæmmer inden for 7 dage
 • Du tidligere har fået behandling med såkaldt anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2, anti-CD137 eller CTL4 antistof
 • Du tidligere har haft en anden kræftsygdom
 • Du har gener som følge af, at kræften har spredt sig til hjernen
 • Du har en aktiv autoimmun sygdom
 • Du tidligere har fået stamcelletransplantation
 • Du har en alvorlig lungesygdom
 • Du er blevet vaccineret med levende vaccine inden for 30 dage før første behandling
 • Du har en behandlingskrævende infektion, HIV eller kronisk leverbetændelse B eller C
 • Du får behandling med bestemte lægemidler.


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får en af to doser forsøgsbehandling med det nye lægemiddel, og hvem der får standardbehandling med docetaxel.

Sådan foregår behandlingen Både forsøgs- og standardbehandlingen får man på hospitalet i et drop i armen. Alle behandlinger foregår ambulant - det vil sige uden at du behøver være indlagt.

Alt efter lodtrækningen får du hver 3. uge:
 • Docetaxel.
 • En dosis MK-3475 på 10 mg/kg
 • En dosis MK-3475 på 2 mg/kg
MK-3475 får du i drop i 30 minutter pr. gang. Docetaxel får du i drop i en time.

KONTROL OG BEHANDLINGSTOP
Mens du deltager i forsøget får du CT scanning efter hver 3.behandling, så lægerne kan vurdere, hvordan behandlingen virker.

Du kan få behandlingen i op til 2 år.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også stoppe, hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Stopper du med forsøgsbehandlingen, skal du aftale din videre behandling med lægerne fra den hospitalsafdeling, du normalt er tilknyttet.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:

MK-3475:
 • Hyppig afføring.
 • Kløe
 • Udslæt
 • Træthed
Fordi MK-3475 er et antistof, er der en risiko for, at du kan få en akut reaktion. Denne reaktion er en bivirkning, der kan opstå, mens du får droppet eller umiddelbart bagefter. Symptomer på dette kan være:
 • Hurtig vejrtrækning, svedetur, træthed og opkastning.
 • Feber, hovedpine, ledsmerter, muskelsmerter, kvalme, udslet, nældefeber eller kløe
 • Du føler dig kold, føler at din tunge hæver eller at dine luftveje snører sig sammen og du får svært ved at trække vejret
 • Ændring i blodtryk (stiger eller falder), hoste, svimmelhed, hurtig hjertebanken
Docetaxel:
 • Nedsat appetit, kraftesløshed, smerter
 • Smagsforstyrrelser, betændelse i slimhinder, kvalme, opkastning, diarré
 • Væskeophobning i kroppen, åndenød
 • Blodmangel, øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
 • Muskelsmerter
 • Nervebetændelse fx på arme og ben
 • Hårtab, hudreaktioner, negleforandringer
 • Infektioner, allergiske reaktioner.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2012-004391-19. Herlev KFE nr: LU 1302.

 • Denne side er sidst opdateret: 27-06-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat