Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: GCT1015-04 (ENGOT-cx6)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Livmoderhalskræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I forsøget vil lægerne undersøge virkningen og bivirkningerne ved forsøgslægemidlet tisotumab vedotin.

Forsøget henvender sig til patienter med livmoderhalskræft, der tidligere er behandlet, hvor sygdommen er vendt tilbage eller har spredt sig.

Baggrund for forsøgsbehandlingen På overfladen af mange kræftceller findes et særligt protein kaldet vævsfaktor. Tisotumab vedotin er en kombination af et antistof og et kemoterapistof, og antistofdelen kan binde sig til vævsfaktorproteinet på kræftcellen. Når det sker, leveres kemoterapien til kræftcellen.

Tisotumab vedotin er et forsøgslægemiddel, hvilket vil sige, at det endnu ikke er godkendt.



-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og vira. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har livmoderhalskræft
 • Livmoderhalskræften har udviklet sig under eller efter standardbehandling eller ikke er egnet til standardbehandling (gælder for gruppe A, B og C)
 • Du ikke tidligere har modtaget medicinsk behandling for din livmoderhalskræft (gælder for gruppe D og C)
 • Livmoderhalskræften har udviklet sig under eller efter maksimalt 2 standardbehandlinger (gælder for gruppe F)
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)
 • Sygdommen kan følges med en scanning


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har udvidelse af begge nyrebækkener, som ikke kan behandles
 • Du har symptomer på tarmslyng med behov for rehydrering og/eller ernæring gennem drop. Dog kan du deltage, hvis tilstanden skyldes, at du er blevet opereret i maven inden for fire uger op til forsøgets start
 • Du har en signifikant blødningsrisiko
 • Du har en alvorlig hjertesygdom
 • Du har behov for blodfortyndende medicin
Ved deltagelse i gruppe A:
 • Du har sår, som ikke vil hele, og som kræver medicinsk behandling
 • Du har en blødning fra mavetarmkanalen eller en vaginal blødning, der kræver blodtransfusion
 • Du inden for de seneste tre måneder har hostet blodigt slim op


Forsøgsmetode Det er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig undersøgelse, hvor en læge vurderer, om du er egnet til at deltage i forsøget.

Fase 1
Hvis du er deltager i fase 1, vil du få behandling med tisotumab vedotin, og afhængigt af om du bliver tildelt gruppe A, B eller C, vil du også få behandling med henholdsvis bevacizumab, pembrolizumab eller carboplatin. Formålet med fase 1 er bl.a. at undersøge hvilken dosis medicin, der er den rette til behandlingen i fremtiden.

Du skal have behandlingen med tisotumab vedotin og enten bevacizumab, pembrolizumab eller carboplatin på dag 1 i hver behandlignsserie. En serie varer 21 dage.

Fase 2
I fase 2 vil den anbefalede dosis efter fase 1 blive undersøgt yderligere. Her vil der både deltage patienter, der tidligere har fået behandling og ubehandlede patienter.

Kontrol
Mens behandlingen står på, skal du løbende gå til kontrol. Du skal også gå til kontrol, når du er færdig med behandlingen.

Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 26-08-2014

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat