Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Citadel 203 (Incyte 203)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring Lægerne undersøger i dette forsøg, om forsøgslægemidlet parsaclisib (INCB050465) er sikkert, og om det har en gavnlig effekt.

Forsøget er til patienter med follikulært non-Hodgkin lymfom, hvis sygdom enten er vendt tilbage eller ikke har reageret på tidligere behandling.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Parsaclisib er en fosfoinositid-3-kinase (PI3K)-hæmmer, der hæmmer kræftcellernes vækst og evne til at dele sig og vokse.

Forsøgets primære formål er at fastslå effekten og sikkerheden af forsøgslægemidlet hos patienter med follikulært lymfom, der allerede har fået mindst to behandlinger.

I forsøget vil man også bestemme hvor meget af forsøgslægemidlet, der er i blodet på forskellige tidspunkter, og hvordan kroppen reagerer på forsøgslægemidlet.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • En vævsprøve har vist, at du har follikulært B-celle non-Hodgkin lymfom
 • Du ikke er egnet til en stamcelletransplantation
 • Du minimum er blevet behandlet med to tidligere systemiske behandlinger
 • Din sygdom kan følges med scanninger
 • Du er villig til at få taget en vævprøve, hvis den senest udtagne vævsprøve ikke kan bruges
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Non-Hodgkin-lymfomet har udviklet sig til et diffust storcelle B-celle lymfom
 • Du har eller har tidligere har haft et lymfom i hjernen
 • Du tidligere er blevet behandlet med idelalisib, andre selektive PI3K-hæmmer eller en pan-PI3K-hæmmer
 • Du tidligere er blevet behandlet med en Brutons tyrosinkinase inhibitor (fx ibrutinib)
 • Du har fået en stamcelletransplantation med celler fra en donor inden for de senest 6 måneder eller med dine egne celler inden for de sensete 3 måneder op til første dosis af forsøgslægemidlet
 • Du har aktiv graft-versus-host sygdom, hvor cellerne fra donor 'angriber' dine egne celler
 • Du er smittet med hepatitis B eller C


Forsøgsmetode Det er et åbent forsøg, hvilket betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 16-09-2018

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat