Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Javelin BRCA/ATM

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Brystkræft, Æggestokkræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg undersøger, om en kombination af to forsøgsstoffer ved navn avelumab og talazoparib kan bremse kræften hos patienter med BRCA eller ATM-mutante kræfttumorer.

Baggrund for forsøgsbehandlingen DNA er et sæt instruktioner i vores celler, der fortæller cellerne, hvordan de skal opføre sig. Ændringer i DNA kaldes også mutationer, og i nogle tilfælde kaldes ændringerne enten BRCA 1-, BRCA 2- eller ATM-mutationer.

Formålet med dette forskningsforsøg er at afgøre, om en kombination af forsøgslægemidlerne, avelumab og talazoparib, er en effektiv behandling af forskellige typer af fremskredne tumorer, der indeholder BRCA 1-, BRCA 2- eller ATM-mutationer.

Avelumab og talazoparib er begge forsøgslægemidler og er ikke godkendt til behandling af kræft i Danmark. I USA er avelumab og talazoparib godkendt til behandling af visse kræftformer.

Avelumab genkender og binder sig til et protein i kroppen, der hedder PD-L1. PD-L1 findes på overfladen af visse kræftceller, hvor det virker beskyttende på disse celler mod angreb fra dit immunsystem.

Når avelumab binder sig til PD-L1, forhindrer det PD-L1 i at fungere. Det gør at dit immunsystem kan genkende og dræbe dine kræftceller.

Talazoparib stopper den normale aktivitet af visse proteiner, der kaldes PARP. PARPs er proteiner, der findes i alle normale celler og kræftceller, og som er med til at reparere DNA-skader. Ved at hæmme PARP med talazoparib fører de ureparerede DNA-skader til at cellen dør.

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået medicinsk behandling, for fremskreden eller metastatiske renalcellekarcinom
 • Du tidligere har fået forebyggende behandling for renalcellekarcinom, og kræften er vokset eller har spredt sig under eller inden for 12 måneder efter sidste behandling
 • Du tidligere har fået immunterapi med en eller flere specifikke immunstoffer.
 • Du tidligere har fået behandling med axitinib og/eller sunitinib - såvel som nogen tidligere behandlinger med andre VEGF-hæmmere
 • Kræften for nyligt har spredt sig til hjernen
 • Du er overfølsom over for antistoffer
 • Du har anafylaksi eller ukontrolleret astma
 • Du har haft alvorlige hjerte- eller hjertekarproblemer inden for 12 måneder op til forsøget


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling med avelumab og axitinib. Den anden gruppe får standardbehandling med sunitinib.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang. Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning.

Hvis du får avelumab og axitinib
Hvis du skal have avelumab og axitinib, skal du møde på hospitalet en gang om ugen hver 2. uge. Her får du Avelumab gennem et drop i en af dine blodårer

Du tager selv axitinib som tabletter to gange daglig under hele din deltagelse i forsøget.

Hvis du får sunitinib
Hvis du skal have sunitinib, skal du møde på hospitalet en gang hver 2. uge i de første 6 uger. Derefter vil lægen muligves bede dig om at møde en gang hver 6. uge.

Du tager selv sunitinib som tabletter. Du får behandlingen i serier. Hver serie varer 6 uger, og i hver serie tager du sunitinib én gang om dagen i 4 uger, efterfulgt af 2 uger uden behandling.

Så længe varer behandlingen
Du kan få behandlingen, så længe du har gavn af den.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Mens behandlingen står på, skal du løbende gå til kontrol. Du skal også gå til nogle kontroller, når du er færdig med behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan læse om axitinib (Inlyta®) og Sunitinib (Sutent®) på min.medicin.dk

Axitinib (Inlyta®)
Sunitinib (Sutent®)

Avelumab (MSB0010718C)
Følgende bivirkninger (der regnes for at være forbundet med forsøgslægemidlet) er set hos 2-9 % af 1300 patienter, som blev behandlet med avelumab i forskellige forsøg.
 • Reaktioner (herunder allergiske reaktioner) der forekommer under eller efter infusionen (kan omfatte kuldegysninger, feber, muskelsmerter, åndenød, lavt eller højt blodtryk)
 • Træthed
 • Kvalme, diarré, opkastning, nedsat appetit
 • Influenza-lignende symptomer (kuldegysninger, ledsmerter, feber)
 • Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen
 • Hudkløe, hududslæt
 • Et lavt antal røde blodlegemer (blodmangel)
 • Forhøjede leverenzymer i blodet
 • Muskelsmerter
 • Svaghed
 • Hovedpine
 • Forstoppelse


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Pfizer Inc.

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT: 2015-002429-20, Clinicaltrials.gov: NCT02684006, Sponsor protokol nr.: B9991003

 • Denne side er sidst opdateret: 19-04-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat