Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Carbo / Avastin

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Æggestokkræft
Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har forværring eller tilbagefald af kræft i æggestokkene – og tidligere har fået behandling med maximalt tre forskellige typer kemoterapi – kan behandling med bevacizumab (Avastin®) sammen med carboplatin være en mulighed.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Bevacizumab (Avastin®) er et antistof, et biologisk målrettet lægemiddel, der virker ved at blokere væksten af de blodkar, som forsyner kræftknuden med næringsstoffer og ilt.

-

Antistoffer er en nyere slags kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. Forsvarer sig mod bakterier og virusser.

Antistofferne binder sig til specifikke fejl i kræftceller. De kan f.eks. Gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Formål Forsøget undersøger effekten af at behandle kræft i æggestokkene med Carboplatin og Bevacizumab og ser på, om denne form for behandling kan holde kræften i ro i længere tid. Derudover analyserer man i forsøget
tegn på, hvordan sygdommen vil udvikle sig under behandlingen.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har kræft i æggestokkene
 • Du tidligere har modtaget maximalt tre forskellige typer kemoterapi
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performance status 0-2)
 • Din sygdom er forværret under kemoterapi med stoffet carboplatin, eller du har fået tilbagefald tidligere end seks måneder efter afsluttet behandling med carboplatin
 • Effekten af behandling kan vurderes på en CT-scanning eller ved måling af stoffet CA-125 i en blodprøve
 • Dine blodprøver er inden for bestemte grænser
 • Du er villig til at bruge sikker prævention (spiral, p-piller eller lignende)
 • Din læge har henvist dig til behandlingen via Sundhedsstyrelsens Second Opinion panel.
Sådan foregår behandlingen Behandlingen består af tre faser: Induktionsbehandling, højdosisbehandling med støtte fra stamcelletransplantation samt vedligeholdelsesbehandling.

Alle patienter får induktionsbehandling, efterfulgt af højdosisbehandling og stamceller. Derefter får nogle patienter vedligeholdelsesbehandling med en kombination af carfilzomib og dexamethason, mens resten af patienterne observeres uden vedligeholdelsesbehandling

INDUKTIONSBEHANDLINGEN
Behandlingen foregår ambulant på hospitalet – dvs. uden at man skal være indlagt. Den består af 4 behandlingsserier. Hver serie varer 28 dage.

Du vil i hver serie få behandling med stofferne:
 • Dexamethason som du også tager som tabletter på dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16.
 • Cyclophosphamid som du tager som tabletter på dag 1, 8 og 15
 • Carfilzomib (forsøgsmedicinen) som du får som en indsprøjtning i en blodåre dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16
Dag 17-28 er der pause i behandlingen

HØJDOSIS KEMOTERAPI MED STAMCELLETRANSPLANTATION
Behandlingen består af:
 • Stamcelletransplantation som du får 2 dage efter Melphalan.
 • Carfilzomib som du får som en indsprøjtning samme dag som Melphalan og igen dagen efter
 • Melphalan som du får som en indsprøjtning på en nærmere aftalt dag
VEDLIGEHOLDELSESFASEN.
Denne del af forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsmedicinen. Den anden gruppe observeres kun ved kontrolbesøg.

Man anvender lodtrækning, fordi der ikke findes en standardbehandling til vedligeholdelsesfasen. Man kan derfor ikke sammenligne stoffet med en anden behandling. I stedet er forsøgslægerne nødt til kun at observere nogle af patenterne for at finde ud af, om forsøgsstoffet har en effekt.

Man trækker lod to måneder efter højdosisbehandlingen.

Behandling med Carfilzomib (forsøgsmedicin) får du som indsprøjtning i en blodåre hver anden uge, så længe behandlingen har effekt. Lægerne øger dosis øges, hvis der ikke optræder bivirkninger. Derudover får du Dexamethason som tabletter, du tager samme dag som du får carfilzomib

For hele forsøget gælder, at alle deltagere skal møde til kontrol hver 8. uge efter højdosisbehandling med stamcellestøtte.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 19-06-2019

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat