Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: PROTECT

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Nyrekræft
Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har haft nyrekræft, og der er stor risiko for tilbagefald, selvom du har fået fjernet den syge nyre ved operation, kan forsøgsbehandling med et stof ved navn pazopanib være en mulighed. Forsøget undersøger sikkerheden af pazopanib, og om det kan forhindre eller forsinke tilbagefald af kræften.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Kirurgi er den væsentligste del i behandling af nyrekræft. Desværre får nogle patienter tilbagefald efter operation.

Flere skræddersyede behandlinger, blandt andet med såkaldte tyrosin kinase hæmmere, har vist sig at være effektive mod nyrekræft når denne er vendt tilbage og evt. har spredt sig. En af disse tyrosin kinase hæmmere er pazopanib.

Man ved dog endnu ikke, om pazopanib - eller de andre stoffer - også kan forhindre sygdommen i at komme tilbage, efter at man har fået bortopereret kræften. Derfor er det ikke standard at give forebyggede behandling med f.eks. pazopanib efter operationen.

Dette forsøg går ud på at undersøge, om det er en fordel at give forebyggende behandling med pazopanib efter operation for nyrekræft for at forhindre sygdommen i at komme tilbage

-

En tyrosin kinase hæmmer er et stof, der hæmmer en del af de signalveje, som kræftcellen bruger til at vokse. På den måde bremser man kræftens vækst.

Formål Formålet med dette forsøg er, at undersøge om pazopanib kan mindske risikoen for tilbagefald af sygdommen efter en operation.

Formålet er også at undersøge bivirkninger og livskvalitet under behandlingen
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er opereret for nyrekræft af typen renalcellekarcinom (RCC) som er den mest almindelige form for nyrekræft.
 • Du har fået fjernet hele kræftknuden, som var mere end 7 cm stor ved operationen.
 • En CT skanning efter operationen har vist, at der intet er tilbage af kræftsygdommen.
 • Du ikke har modtaget behandling af nyrekræft før eller efter operationen.
 • Du er kommet dig ovenpå operationen.
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (Performancestatus 0-1).
 • Dine blodprøver ligger indenfor bestemte grænser.
Forsøgsmetode Der vil til forsøget blive rekrutteret 30 testikelkræftpatienter i aldersgruppen 18 til 40 år, som fordeles i 2 grupper.

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling (træningsgruppen), og hvem der får standardbehandling (ikke-træningsgruppen).

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Deltagerne vil i forbindelse med deres kemobehandling blive delt i to grupper.
Den ene gruppe vil gennemføre et 9-ugers træningsforløb med styrketræning 3 gange om ugen under behandlingsperioden.
Den anden gruppe fungerer som kontrolgruppe til styrketræningsgruppen og modtager ikke den superviserede styrketræning under behandlingsperioden.

Efter de 9 ugers træningsforløb følger en 12-ugers rehabiliteringsperiode, hvor begge grupper gennemgår et 12-ugers træningsforløb med styrketræning.

Alle vil igennem forsøgsperioden blive testet og målt for at vurdere, hvordan kemoterapien påvirker forskellige fysiologiske faktorer med eller uden træning.

Bivirkninger ved behandlingen Der er ingen bivirkninger ved forsøget

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: VEK: H-1-2010-049

 • Denne side er sidst opdateret: 12-06-2017

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat