Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: EsPhALL

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut leukæmi, Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Leukæmi
Forklaring Det kan det være en mulighed for børn at få behandling med et stof kaldet imatinib, hvis de har Philadelphia-kromosom positiv akut lymfatisk leukæmi, og de får intensiv kemoterapi. Stoffet, retter sig meget specifikt mod leukæmicellerne og gives som tillæg til kemoterapien. Patienter der ikke reagerer tilfredsstillende på behandlingen bliver tilbudt stamcelletransplantation.
Sådan foregår behandlingen Forsøget er det man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor først at finde den rette dosis af stoffet - det vil sige den dosis, som har en virkning på kræften, og som patienten kan tåle uden at få for svære bivirkninger.

Det sker ved, at man øger dosis undervejs. De første patienter får således en lille dosis, der så øges hos den næste gruppe patienter. Hver ny gruppe får således en højere dosis end den forrige, indtil der opstår uacceptable bivirkninger.

Hvilken gruppe du kommer i, afhænger af hvornår du starter i forsøget.

Du får forsøgsmedicinen som en kapsel, én eller to gange dagligt.

Du kan fortsætte med at få forsøgsmedicinen, så længe medicinen holder din under kontrol og bivirkningerne er acceptable, eller indtil du beslutter, at du ikke længere vil deltage i forsøget.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT 2014-003099-22

 • Denne side er sidst opdateret: 30-06-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat