Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: B-NHL BFM 04

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut leukæmi, Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Leukæmi, Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Denne undersøgelse og behandling er til børn og unge med B-celle Non-Hodgkin lymfom eller B-celle akut lymfatisk leukæmi. Børnene får en behandling, der i et tidligere forsøg gav høje helbredelsesrater. Undersøgelsen skal bekræfte de gode resultater, man opnåede i det tidligere forsøg.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Moden B-celle lymfeknudekræft og leukæmi er blandt de mest aggressive, men også mest behandlingsfølsomme kræftsygdomme hos børn.

En meget intensiv, men kort (mindre end 6 måneder), behandling har i tidligere forsøg peget på at give de bedst behandlingsresultater.

Man vil gerne have bekræftet resultaterne af disse forsøg. Derfor afprøver man i dette forsøg behandlingen og samler mere viden ind om den

-

Forsøget kører ikke kun i Danmark. For at sikre gode behandlingsresultater og undgå unødige bivirkninger samler børnecancerafdelinger i Europa og de øvrige 4 nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island) information om hundredevis af børn med disse kræftsygdomme, så man kan finde ud af, hvilken behandling der er bedst til det enkelte barn

Formål Forsøget skal afklare, om en kort, intensiv behandling giver gode helbredelsesrater uden uacceptable langtidsbivirkninger for patienterne.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har en kræftknude, der enten er fremskreden eller har spredt sig og ikke er egnet til standardbehandling
 • Der er taget en vævsprøve fra kræftknuden
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)
 • Du er kommet dig over akutte bivirkninger til tidligere behandlinger
 • Din knoglemarv, nyrer og lever fungerer tilstrækkelig godt


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere er blevet behandlet med en PARP-hæmmer
 • Du tidligere er blevet behandlet med immunterapi
 • Du er i behandling med immundæmpende medicin ved forsøgets start
 • Du er kendt med betændelse i tyktarmen eller lungerne (immunmedieret colitis, inflammatorisk tarmsygdom, pneumonitis eller pulmonal fibrose)
 • Du har en aktiv eller tidligere autoimmun sygdom, som kan forværres ved brug af immunstimulerende medicin
 • Du har hjernemetastaser med behov for behandling med binyrebarkhormon
 • Du fortsat har bivirkninger til tidligere behandling
 • Du har en aktiv infektion med behov for behandling
 • Du har en klinisk alvorlig hjerte-kar-sygdom
 • Du har en anden akut eller kronisk medicinsk eller psykiatrisk lidelse


Forsøgsmetode Forsøget består af to dele.
I den første del undersøges forskellige doser af talazoparib sammen med avelumab for at finde den dosis, der bedst tåles. I anden del undersøger lægerne, hvordan den dosis af talazoparib, som man fandt i første del, virker på kræften, og hvordan det påvirker helbredet. I begge delforsøg får man den samme dosis af avelumab.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang. Alt efter hvor langt forsøget er, vil du deltage i én af de to faser:
 • Del 1: En af tre forskellige doser af talazoparib + avelumab
 • Del 2: Talazoparib (i den bedste dosis bestemt ved del 1) + avelumab
Talazoparib tages i form af kapsler en gang dagligt. Du kan tage medicinen derhjemme og behøver ikke være indlagt.

Avelumab får du på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop hver 2. uge. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Så længe kan du få behandlingen
Der er ingen begrænsning på din deltagelse i forsøget, da det afhænger af, hvordan du tåler forsøgsbehandlingen, og hvordan din kræftsygdom reagerer på behandlingen.

Kontrol
Du skal løbende gå til kontrol, mens forsøget står på. Hver 2. måned vil du blive scannet for at følge kræftens udvikling.

Efter forsøgets afslutning vil forsøgspersonalet desuden kontakte dig hver tredje måned i de følgende 2 år.

Bivirkninger ved behandlingen
 • Træthed
 • Kvalme
 • Lavt antal røde blodlegemer, der øger risikoen for træthed og kortåndethed
 • Lavt antal hvide blodlegemer, der øger risikoen for infektioner
 • Lavt antal blodplader, der øger risikoen for blødning
 • Diarré
 • Opkastninger
 • Forstoppelse
 • Hovedpine
 • Hårtab
 • Mindsket appetit
 • Mavesmerter
 • Åndenød
 • Rygsmerter
 • Feber
 • Svimmelhed
 • Søvnløshed
 • Betændelse i halsen og luftvejene
 • Ledsmerter
 • Hoste
 • Muskelspasmer
På minmedicin.dk kan løse om bivirkningerne til avelumab:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Herlev KFE nr: LU 1306.

 • Denne side er sidst opdateret: 13-02-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat