Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Ava-all

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Forsøgsbehandling med stoffet bevacizumab kan være en mulighed, hvis du har ikke-småcellet lungekræft, som har spredt sig i lungerne eller til andre dele af kroppen. Bevacizumab er et antistof, som skal hæmme kræftcellernes vækst. Forsøget undersøger sikkerheden og virkningen, når man løbende får stoffet, samtidig med man får standard kemoterapi. Målet er at holde kræften nede.
Sådan foregår behandlingen I forsøget deltager ca. 132 patienter fra hele verden (dette er anden del af forsøget, hvor der deltog 12 patienter i første del af forsøget).

Du får behandlingen i serier. En behandlingsserie varer 21 dage.

Behandling
 • Gruppe A får først behandling med bevacizumab og dernæst niraparib
 • Gruppe B får behandling med niraparib
 • Gruppe C får behandling med bevacizumab i kombination med niraparib
Niraparib er kapsler, som du skal tage hver dag. Du kan tage medicinen derhjemme og behøver ikke være indlagt.

Bevacizumab får du hver 3. uge. Du får stoffet sprøjtet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Du skal møde til kontrol på hospitalet på dag 1 i behandlingsserie 1 og 2. Du vil få en CT- eller MR-scanning hver 9. uge.

Forsøgsstop og opfølgning
Du kan få behandlingen, så længe du har gavn af den. Forsøget stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Når du er færdig med behandlingen, eller hvis du selv stopper med behandlingen, skal du møde til et afsluttende besøg hos forsøgslægen inden 30 dage efter, at du er færdig med behandlingen. Herefter skal du komme til et opfølgningsbesøg hver 3. måned. Din forsøgslæge vil aftale rammerne for videre opfølgning sammen med dig.

Bivirkninger ved behandlingen Bevacizumab er godkendt til behandling af kræft, der har spredt sig. Du kan læse på minmedicin.dk om stoffets bivirkninger, når man bruger det til at behandle disse kræftformer:Her kan du se de rapporterede bivirkninger, som mere end 10 % fik ved behandling med niraparib:
 • Fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), som kan medføre træthed
 • Fald i antallet af blodplader, som kan medføre hyppigere blødninger
 • Fald i antallet af hvide blodlegemer, som kan give en øget risiko for infektion
 • Mave-tarmproblemer, såsom kvalme, forstoppelse, opkast og diarré
 • Utilpashed og manglende appetit
 • Hovedpine
 • Åndenød
 • Hoste
 • Feber
 • Nedsat nyrefunktion
 • Uregelmæssig hjerterytme
Ved at give to lægemidler mod kræft samtidigt, er det muligt, at bivirkningerne fra hvert lægemiddel forstærkes.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrials.gov nr: NCT02354131.

 • Denne side er sidst opdateret: 19-05-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat