Gå til sygdomsliste

At leve med spiserørskræft

Spiserørskræft giver ofte synkebesvær. Det er derfor almindeligt, at du taber dig og bliver afkræftet. Her kan du læse mere om, hvad du kan gøre ved nedsat appetit og vægttab. Læs også om bl.a. familieliv, arbejde og reaktioner under og efter et kræftforløb.

Mand og kvinde kigger sammen i en bog, som ligger på et bord

Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvordan man har det under og efter behandlingen. Du kan selv gøre noget for at få et godt liv under forløbet f.eks. ved at lave ting, du holder af.

Det tager tid at komme sig efter behandling for spiserørskræft. Kræft i spiserøret giver ofte synkebesvær. Det er derfor almindeligt at tabe sig og blive afkræftet under og efter sygdomsforløbet.

Hvor hurtigt tager man på i vægt efter operation?

I de første måneder er det almindeligt, at appetitten er dårlig, og det er svært at tage på i vægt. Det kan være vanskeligt at vænne sig til de mange små måltider, når appetitten er sparsom. Mange giver udtryk for, at de oplever, de skal lære at spise igen.

Når man er kommet hjem fra hospitalet, er det vigtigt, at man begynder at tage på i vægt. Det er vigtigt at tage det stille og roligt og ikke presse sig selv - eller lade sig presse af andre - til at spise mere, end man kan.

I nogle tilfælde tager man blot et par kilo på, men man må acceptere, at det tager tid. Der går op til 1 år, før ens vægt er stabiliseret, og det er sjældent, at man kommer helt op på sin oprindelige vægt. Få gode råd ved vægttab:

Nedsat appetit og vægttab

Generelt om kost og kræft

Du kan styrke din krop under en kræftbehandling ved at have fokus på, hvad du spiser. Efter kræftbehandlingen kan sund mad også være med til at give dig ny energi og styrke kroppen. Få gode råd om kost og kræft og inspiration til sund mad:

Kost til kræftpatienter

Opskrifter på sund mad og til spiseproblemer

Har du problemer med at tage på i vægt, kan det være en god idé at tale med din læge om det. Du kan også få gratis hjælp hos Kræftlinjen, hvor du f.eks. kan tale med en diætist:

Kræftlinjen

Gode råd til bivirkninger og senfølger

Problemer, som opstår under eller efter kræftbehandling, kan skyldes sygdommen eller være en bivirkning til behandlingen. En del kræftpatienter oplever f.eks. i perioder at være meget trætte. Få forslag til, hvad du kan selv kan gøre ved f.eks. træthed eller andre bivirkninger og senfølger:

Bivirkninger og senfølger

Reaktioner og følelser

Alvorlig sygdom fører mange tanker og følelser med sig. Nogle gange kommer den psykiske reaktion måske først, når behandlingen er færdig. Det er også krævende at være pårørende til en kræftramt, og de mange følelsesmæssige svingninger kan påvirke parforholdet. Læs mere:

Reaktioner og følelser

Kræft og parforhold

Ændret kropsopfattelse

Din sygdom og behandling gør måske, at du skal lære at leve med en ændret krop. Måske er kroppen tilsyneladende uændret, men din opfattelse af kroppen er blevet anderledes. De fleste oplever, at jo længere tid man er sygdomsfri efter et behandlingsforløb, jo mere kan man tro på og få tillid til kroppen igen. Læs mere:

Hvis krop og udseende ændrer sig ved en kræftsygdom

Træning og genoptræning

Hvis du har kræft, er det godt for dig fortsat at motionere og røre dig. Motionerede du ikke, før du blev syg, kan du roligt gå i gang med det. Efter kræftbehandling kan motion være med til at styrke kroppen.

Efter operation, kemoterapi og/eller strålebehandling har nogle brug for genoptræning, fordi de har fysiske gener. Det er vigtigt, at man får en genoptræningsplan, inden man bliver udskrevet fra hospitalet, for at have ret til gratis genoptræning. Læs mere:

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Genoptræning

Sygdommen kan påvirke din seksualitet

Mange kræftramte oplever, at kræftsygdommen og behandlingen får betydning for, hvad de kan, vil og har lyst til seksuelt. Du kan stadig bevare intimiteten. Læs mere:

Seksualitet

Arbejde under og efter kræftforløbet

Nogle kan fortsætte med deres arbejde, mens behandlingen står på. Andre er sygemeldt i hele perioden. Der er flere muligheder for at komme tilbage til arbejdet på forskellige vilkår. Ikke alle kan vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en kræftsygdom og må gå på pension. Læs mere:

Arbejde og kræft

Mentale teknikker og tro

Mentale teknikker som visualisering og meditation kan bruges til at lindre smerter, afhjælpe angst og forbedre livskvaliteten, når man er i behandling for kræft. Læs mere:

Mentale redskaber

Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan også være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Offentlige rehabiliteringstilbud

På sundhed.dk kan du finde en oversigt over rehabiliteringstilbud for kræftpatienter i din kommune eller region:

Sundhedstilbud

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen Mave- og spiserørskræft' på cancerforum.

Cancerforum.dk

Læs alt om spiserørskræft

Spiserørskræft – forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen 'Mave- og spiserørskræft' på Cancerforum.