Gå til sygdomsliste

Statistik om testikelkræft

Her kan du se statistik for, hvor mange der får testikelkræft hvert år, hvor mange der lever med sygdommen, og hvor mange der dør af den.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Patienter med testikelkræft lever længere

Testikelkræft rammer oftest yngre personer – men er mest almindeligt hos personer over 15 år.

Antallet af personer, der får stillet diagnosen, har været stigende gennem 50 år, men de seneste omtrent 10 år har antallet været svagt faldende.

Antallet af personer, der dør af sygdommen, er generelt lavt og har været faldende gennem de seneste omtrent 40 år.

Overlevelsen efter diagnosen testikelkræft er gennem de seneste mange år forbedret.


Her kan du se, hvor mange der årligt får testikelkræft, og hvor mange der har testikelkræft i Danmark:

Antal personer med testikelkræft i Danmark

Mænd

Antal nye tilfælde pr. år:

(Gennemsnit for årene 2011-2015)

286

Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2015:

(Dvs. både personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, som betragtes som raske).

8.520

 


Her kan du se, hvor mange der gennemsnitligt er i live henholdsvis 1 og 5 år efter, at de fik diagnosen testikelkræft:

Overlevelsen ved testikelkræft*

Mænd

Efter 1 år 98 pct.
Efter 5 år 97 pct.

*Overlevelsen er defineret som ’relativ overlevelse’ for patienter diagnosticeret 2011-2015. Den relative overlevelse er et skøn over, hvor mange der overlever en bestemt kræftsygdom i f.eks. 1 eller 5 år efter diagnosen. Den ’relative overlevelse’ svarer altså til overlevelsen, hvis døden kun skyldes den konkrete kræftform.


Her kan du se, hvor mange der årligt dør af testikelkræft:

Hvor mange dør af sygdommen?

Mænd

Dødsfald pr. år:

(Gennemsnit fra årene 2011-2015)

9

Mere statistisk om testikelkræft

Se flere nøgletal og udviklingen over tid:

Pdf-fil med nøgletal og grafer

Talgrundlaget for beregningerne på denne side stammer fra:

  • Det danske Cancerregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Befolkningsoplysninger fra Danmarks Statistik

Alle disse data er bearbejdet og samlet i NORDCAN.

Databasen NORDCAN

NORDCAN er en database med detaljerede oplysninger om forekomsten af kræftsygdomme i Norden. Du kan lave udtræk fra databasen og få resultaterne præsenteret i grafer og tabeller. Tallene opdateres løbende.

Database med kræftstatistik (NORDCAN)

Nye tal offentliggøres hvert år (med et års forsinkelse)

Hvert år offentliggøres nye tal med lidt over et års forsinkelse. Forsinkelsen skyldes, at der foretages en nøje kontrol af alle informationer blandt andet ved hjælp af registeret over dødsårsager i Danmark.

Ved slutningen af et år publicerer Sundhedsdatastyrelsen data fra det foregående år. Et halvt års tid senere er de færdigbehandlet og publiceret i NORDCAN.

Kræft i tal

Læs mere om nøgletal for kræft og se, hvilke kræftsygdomme der er de hyppigste i Danmark.

Statistik om kræft

Alt om testikelkræft

Testikelkræft – forsiden

 

Rådgivning

Her kan du få rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Få gode råd til at håndtere livet som pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Testikelkræft" på Cancerforum.