Gå til sygdomsliste

Kontrolforløb

Efter behandling for kræft i æggestokkene bliver man tilbudt at gå til kontrol, hvor man taler med en læge og bliver undersøgt. Eller man får tilbudt opfølgning, hvor man får en behovsvurdering, og der planlægges en individuel opfølgning.

Fra kontrol til opfølgningsprogrammer

Den 1. juni 2015 startede opfølgningsprogrammer for bl.a. gynækologiske kræftformer, heriblandt opfølgningsprogram for æggestokkræft. Programmerne skal erstatte de nuværende kontroller efter behandling for kræft.

Nye kræftpatienter, der afslutter behandling, vil blive fulgt efter de nye opfølgningsprogrammer i takt med, at de træder i kraft. Patienter, der er i et kontrolforløb, vil overgå til et opfølgningsforløb, første gang de møder til kontrol, efter programmet er trådt i kraft.

Opfølgning skal øge fokus på hjælpetilbud, og behandling af bivirkninger og senfølger, da flere med kræft lever længere med deres sygdom. Man vil ikke nødvendigvis blive set af en læge, men af den sundhedsperson, der vurderes mest relevant.

Du kan læse mere om opfølgningsforløb generelt

Opfølgningsforløb efter behandling for kræft

Efter operation bliver man ved kontrol som regel tilbudt at møde  på onkologisk eller gynækologisk afdeling i 5 år efter operationen. Ved nogle undertyper af kræft i æggestokkene (borderline tumorer) bør man gå til kontrol i 5 år.

Almindeligvis bliver man indkaldt til kontrol med 3 til 6 måneders interval i 5 år. Hvis man får konstateret et tilbagefald, kan man få tilbudt en ny behandling i form af kemoterapi og evt. operation.

Vær selv opmærksom på kroppens signaler

Det er vigtigt, at du selv observerer de signaler, kroppen måtte sende. Har du mistanke om, ”at noget er galt”, kan du tage kontakt til den afdeling, hvor opfølgningen eller kontrollen foregår og få fremrykket besøget.

Besøgene foregår ambulant, så det er ikke nødvendigt at være indlagt. Du taler med en sygeplejerske eller læge, men man kan altid få en lægelig undersøgelse og/eller scanning, såfremt der er behov for det.

Du kan læse mere om symptomerne på tilbagefald her: 

Tilbagefald

Formål med kontrol

Kontrolbesøg kan have flere formål, blandt andet at blive undersøgt for eventuelt tilbagefald af sygdommen. Ved kontrolbesøgene kan man også stille spørgsmål og sammen med lægen diskutere, hvordan man bedst får behandlet eventuelle senfølger af behandlingen.

Man synes, at når man er i behandling, så sker der noget. Der kæmpes for, at kræften skal forsvinde. Men så er det, den svære tid kommer: ventetid på kontrol. Jeg tror altid, det vil være svært.

Jeg skal selv til kontrol nu – og så kommer perioden for mig, hvor jeg føler, at jeg har alle mulige symptomer.

Kvinde, kræftpatient

Undersøgelse for sygdomsstatus

Lægen vil måske foretage en gynækologisk undersøgelse, og i nogle tilfælde får man taget blodprøver, for at lægen kan bedømme, om man får det bedre af behandlingen, om situationen er uændret, eller om sygdommen måske breder sig. Der foreligger dog nu data, der viser, at man muligvis ikke opnår bedre overlevelse ved at tage blodprøver til kontrol af CA-125, men at patienterne tværtimod bliver sat i behandling med kemoterapi, uden at det giver længere overlevelse eller bedre livskvalitet.

Andre undersøgelser kan være en ultralydsscanning, CT- eller MR-scanning eller en PET/CT-scanning. På nogle afdelinger er disse undersøgelser en del af opfølgnings- eller kontrolforløbet, på andre afdelinger ikke. Man kan eventuelt også få taget røntgenbilleder af lungerne, da sygdommen i sjældne tilfælde kan sprede sig dertil.

Undersøgelser for kræft i æggestokkene
Læs mere om de forskellige undersøgelser for kræft i æggestokkene, som man kan få foretaget.

Hvordan har behandlingen virket?

Hvis du får medicin, kan behandlingen justeres, og skulle der være problemer eller bivirkninger i forbindelse med behandlingen, kan lægen forsøge at løse disse. 

Ved kontrol har lægen også mulighed for at sikre sig, at behandlingsforløbet har været tilfredsstillende. Hvis der har været tale om en ny type behandling, er det ligeledes vigtigt for lægen at notere sig, om alt er forløbet som planlagt, eller om behandlingen kræver ændringer.

Lindring og behandling af gener

Du kan ved besøgene få tilbudt medicin til at afhjælpe og lindre eventuelle opståede gener. Det kan være afføringsforstyrrelser, vandladningsbesvær eller måske seksuelle problemer.

Du kan også tale med sin egen læge om mange af disse gener. Det kan ofte være en fordel, da din egen læge kan have et bedre kendskab til din situation end hospitalet har. 

Ved behov for gode råd om kost og livsstil og hjælpemidler, kan man få at vide, hvor man kan henvende sig.

Læs mere:

Arbejde og pension

Læs alt om æggestokkræft:

Æggestokkræft – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Gode råd til at håndtere livet som pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Æggestokkræft" på Cancerforum.