Gå til sygdomsliste

Opfølgning efter æggestokkræft

Efter behandling for kræft i æggestokkene bliver du tilbudt at gå til opfølgning. Din læge på hospitalet udarbejder i samarbejde med dig en personlig opfølgningsplan baseret på dine behov for hjælp og støtte - og med fokus på håndtering af senfølger.

De fleste kvinder, som er behandlet for kræft i æggestokkene, møder til første opfølgning ca. 3 måneder efter at have afsluttet behandlingen. Det er dog afhængigt af, hvordan du har reageret på behandlingen og hvilke bivirkninger du oplever.

Du går typisk til opfølgning på den onkologiske eller gynækologiske afdeling. Hvornår opfølgningsprogrammet skal afsluttes besluttes i fællesskab mellem dig og lægen. 

Besøgene foregår ambulant, så det er ikke nødvendigt at være indlagt. 

Vær opmærksom på kroppens signaler

Det er vigtigt, at du selv holder øje med kroppens signaler. Har du mistanke om, 'at noget er galt', skal du kontakte den afdeling, hvor du går til opfølgning og få fremrykket dit næste besøg. 

Symptomer på tilbagefald (spredning) kan være: 

 • maven er udspilet og bliver ved at være det  
 • du føler dig svækket, træt og taber dig  
 • vedvarende smerter eller nyopståede smerter  
 • blod i urinen eller ændret vandladning  
 • blod i afføringen eller ændret afføringsmønster   
 • vejrtrækningsbesvær   

Hvad sker der ved opfølgningsbesøgene? 

Ved et opfølgningsbesøg taler du med lægen om eventuelle symptomer og bliver undersøgt for, om der er tegn på, at sygdommen er vendt tilbage. 

Hvordan du præcist bliver undersøgt ved besøgene, afhænger af sygdommens forløb, og af hvilken behandling du har været igennem. 

Det er vigtigt, at du gør opmærksom på nye symptomer eller ændringer, så lægen om muligt kan tilbyde behandling eller lindring.

Hvis der opstår mistanke om tilbagefald af sygdommen, bliver du undersøgt. Hvis sygdommen er vendt tilbage kan du få tilbudt en ny behandling i form af kemoterapi og evt. operation.

Undersøgelser ved opfølgningsbesøget

I nogle tilfælde får du taget blodprøver, for at lægen kan bedømme, om du får det bedre af behandlingen, om situationen er uændret, eller om sygdommen måske breder sig. 

Andre undersøgelser kan være en ultralydsscanning, CT- eller MR-scanning eller en PET/CT-scanning. Du kan eventuelt også få taget røntgenbilleder af lungerne, da sygdommen i sjældne tilfælde kan sprede sig dertil. Læs mere om de forskellige undersøgelser: 

Undersøgelser for kræft i æggestokkene

Formål med opfølgning

Opfølgningsbesøgene kan have flere formål. Udover at blive undersøgt for eventuelt tilbagefald af sygdommen, kan du også bruge mødet til at stille spørgsmål og tale med lægen om, hvordan du bedst får behandlet eventuelle senfølger og om der er behov for rehabilitering.

Det er guld værd at forberede sig godt til alle samtaler med lægen. Hav alle dine spørgsmål klar, men skriv også dine tanker og bekymringer ned før samtalen og tag dem med til lægen. Jeg har også haft stor hjælp af at tale med en psykolog gennem Kræftens Bekæmpelse og at møde andre patienter gennem patientforeningen KIU.

Patient med æggestokkræft

Spørgsmål til lægen

Opfølgningsbesøgene er en god anledning til, at du tager dine spørgsmål og bekymringer op.  Du kan tale med lægen om, hvordan du bedst får behandlet eventuelle senfølger og om, der er behov for rehabilitering. 
 
Lægen kan også søge at behandle og lindre eventuelle bivirkninger eller opståede gener. Du kan også få justeret din kræftmedicin, hvis der er behov for det, og hvis den er en del af kræftbehandlingen. Hvis du får andre former for medicin som for eksempel blodtryksnedsættende medicin, behandling for sukkersyge eller for stofskifteforstyrrelser osv. vil det stadig være din egen læge som regulerer og følger op på dette. 
 
Hvis du har problemer efter afsluttet behandling, kan du få gode råd om f.eks. kost, livsstil eller hjælpemidler, og du kan blive henvist til andre fagpersoner, der kan hjælpe.

Gode råd om at gå til opfølgning
 • Ved udskrivningen kan du spørge din læge på afdelingen, hvor tit du skal komme til opfølgning 
 • Hør også hvilke særlige symptomer, du skal være opmærksom på, og hvem du skal kontakte, hvis symptomerne opstår 
 • Skriv ned, hvordan du har haft det siden sidste besøg, og giv denne viden videre ved opfølgningsbesøget 
 • Det er en god ide at skrive dine spørgsmål ned i forvejen 
 • Tag gerne en pårørende eller en ven med til besøgene. Det er en god støtte for mange 

Her kan du få inspiration til, hvordan du kan forberede dig til mødet med lægen:

Forbered dig på opfølgningsforløb

Du kan læse mere om opfølgningsforløb generelt

Opfølgningsforløb efter behandling for kræft

Læs mere:

Læs mere om hverdagsliv og få gode råd til at håndtere eventuelle senfølger efter behandlingen for kræft i æggestokkene:

At leve med kræft i æggestokkene

Læs mere om bivirkninger og senfølger og hvad der kan gøres ved dem: 

Bivirkninger og senfølger

Kan jeg selv gøre noget? 
Få viden og gode råd om bl.a. kost, alternativ behandling og motion - som kan forbedre din livskvalitet: 

Hvad kan du selv gøre

Bekymring for tilbagefald  

Det er helt normalt at være bekymret for tilbagefald efter endt behandling, også selvom blodprøverne og andre undersøgelser ser fine ud.   
 
Bekymringen kan påvirke din hverdag – måske får du svært ved at sove eller får problemer med at huske og koncentrere dig.   
 
Det kan være en hjælp at tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp af Kræftens Bekæmpelse. Vi tilbyder gratis rådgivning, hvor du enten kan møde op i en af vores kræftrådgivninger eller ringe og tale med en rådgiver på Kræftlinjen. Læs mere:  

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation  
Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende på cancerforum:  

Cancerforum.dk  


Tilbagefald af æggestokkræft

Kræft i æggestokkene kan vende tilbage. Det betyder, at kræften har spredt sig. Risikoen for tilbagefald afhænger af sygdommens stadium, og hvilken type kræftceller du er blevet behandlet for. For de fleste er det overvældende at få besked om, at kræften er kommer igen, men er det tilfældet, er der flere muligheder for behandling. 
 
Hvis kræft i æggestokkene spreder sig, sker det oftest ved, at kræften vokser ud i bughulen. 

Kræftcellerne kan også føres via lymfekarrene til lymfeknuderne. I sjældne tilfælde spreder sygdommen sig til lever eller lunger via blodet. Det kaldes metastaser, hvis kræften har spredt sig til andre steder i kroppen.  

Det er oftest ikke muligt at helbrede et tilbagefald af æggestokkræft, og sygdommen må betragtes som kronisk. Du kan få holdt sygdommen nede i lange perioder med fornyet kemoterapi. 

Overlevelsen efter tilbagefald af kræft i æggestokkene er forbedret de seneste år. 

Behandling af tilbagefald

Hvis MR- eller PET/CT scanning viser, at du har lokalt tilbagefald, kan du blive tilbudt operation, hvis lægen vurderer, at kræften kan fjernes helt ved operationen.

Hvis operation ikke er mulig, får du som regel tilbudt samme type kemoterapi, som du fik lige efter operationen. Det afhænger af, hvor længe der er gået, siden du sidst blev behandlet med kemoterapi.

Selv kvinder med generelt dårlig helbred kan opnå betydelig lindring af kemoterapi, og sygdomsudviklingen kan bremses i en periode. Behandlingen kan både være livsforlængende og lindrende. 

Du får som regel kemoterapi gennem et drop i armen. Du får kemoterapi hver 3. eller 4. uge. Behandlingen foregår ambulant.

Læs mere om behandling af tilbagefald med kemoterapi:

Kemoterapi og behandling for spredning

Forskning i behandling af tilbagefald

Der forskes i, om det er bedre at få fjernet den tilbagevendte kræft ved operation efterfulgt af kemoterapi i forhold til kemoterapi alene.  

Foreløbige resultater tyder på, at opererede kvinder med tilbagefald af æggestokkræft har længere tid til nyt sygdomstilbagefald og lidt længere overlevelse end de, som udelukkende får kemoterapi. 

Det er imidlertid kun de kvinder, hvor alt kræftvæv kan fjernes ved operationen, som har gavn af operation. Hos de kvinder, hvor det ikke er muligt at fjerne alt kræftvæv, giver operation ikke øget overlevelse . Da andre forsøg har vist at operation for tilbagefald kan medføre hurtigere nyt tilbagefald, skal operation nøje overvejes.  

I nogle tilfælde behandles tilbagefald af kræft i æggestokkene med hormonbehandling med præparatet tamoxifen. Kun i meget sjældne tilfælde er strålebehandling den bedste behandling af symptomerne ved tilbagefald. 

Hvad er tilbagefald af kræft?

Tilbagefald af en kræftsygdom betyder, at sygdommen er vendt tilbage igen, efter man har været fri for kræft. Det kaldes også recidiv. Man kan få lokalt tilbagefald og/eller tilbagefald med spredning. 

Lokalt tilbagefald 

Det kaldes lokalt tilbagefald, hvis kræften vender tilbage til den del af kroppen, hvor kræften først opstod. 

Tilbagefald med spredning 

Kræft kan også vende tilbage i form af spredning af sygdommen. Kræften kan være vokset ind i lymfebanen og derfor have spredt sig til lymfeknuderne eller være vokset ind i blodbanen og via blodet være spredt til andre organer i kroppen. 

Det kaldes metastaser, når kræftceller fra en kræftknude spreder sig med blodet eller lymfen og danner nye kræftknuder andre steder i kroppen. 

En metastase består af samme type kræftceller, som den oprindelige kræftknude bestod af. Det vil sige, at f.eks. brystkræft, der har spredt sig til knoglerne, består af brystkræftceller. 

Hvis kræften ikke forsvinder

Selvom der er muligheder for behandling, kan det være, at man skal indstille sig på at leve med en kræftsygdom, der måske ikke kan helbredes. 

Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente. 


Læs alt om æggestokkræft:

Æggestokkræft – forsiden


 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Æggestokkræft" på Cancerforum.