Gå til sygdomsliste

Diagnose på akut leukæmi - undertyper

Akut leukæmi inddeles i to hovedtype: Akut myeloid leukæmi (AML) og akut lymfatisk leukæmi (ALL). Både AML og ALL inddeles i en lang række forskellige undertyper. Den præcise underdiagnose kan have betydning for, hvilken behandling du skal have og for effekten af behandlingen.

ALL hyppigst hos børn

AML er hyppigst hos voksne med en forekomst på cirka 250 nye tilfælde pr år i Danmark. ALL er den almindeligste type kræft hos børn (ca. 45 nye tilfælde pr. år), mens ALL er relativt sjældent hos voksne.

Lægen inddeler akut leukæmi i undertyper ud fra en række forskellige forhold:

  • Hvordan er leukæmien udviklet?
    Har der været en anden blodsygdom tidligere? Har der tidligere været givet kemoterapi og/eller strålebehandling?
  • Hvordan ser cellerne ud i laboratorieundersøgelser?
    Hvordan ser cellerne ud i mikroskop? Hvordan er cellernes overfladestruktur? Hvordan er cellernes gener og kromosomer?
En ældre mand og kvinde sidder på en bænk og taler sammen

For de fleste mennesker kommer en kræftdiagnose som et chok. Det tager tid at forholde sig til sygdommen, både for en selv og for de nærmeste.

Akut myeloid leukæmi (AML) inddeles i følgende undertyper:

Undertyper til AML Beskrivelse
AML med særlige kromosomforandringer eller enkelte genetiske forandringer, som er typiske ved AML Der findes mange specifikke kromosomforandringer, som hver for sig er ret sjældne. Kromosomforandringen kaldet 'AML med t(15;17)' er karakteristisk for den sjældne undertype akut promyelocytleukæmi (APL), som er vigtig at diagnosticere før valg af behandling, da denne kromosomforandring kan behandles effektivt med A-vitaminsyre i kombination med kemoterapi eller arsenik.
AML udviklet fra en anden blodsygdom Denne undertype ses hos cirka 20 pct. af alle personer med AML. Det drejer sig om personer, som tidligere har haft myelodysplastisk syndrom (MDS). Ved denne undertype er der ofte kromosomforandringer på kromosom nr. 5 og 7.
AML udviklet som følge af behandling med kemoterapi I enkelte tilfælde kan man udvikle AML flere år efter, at man har fået behandling med kemoterapi for en anden kræftsygdom.
Andre undertyper Sjældnere tilfælde af AML, der kan påvises med særlige tests såsom farvemetoder, overfladeantigener etc.

Akut lymfatisk leukæmi (ALL) inddeles i følgende undertyper:

Undertyper til ALL: Beskrivelse
ALL med specifikke kromosomforandringer af henholdsvis typerne B-celle eller T-celle Der findes mange forskellige undertyper med ændringer i antallet af kromosomer (for få eller for mange) eller specifikke ændringer af kromosomerne. Nogle af typerne omfatter op til 25 pct. af alle tilfælde af ALL.
Burkitt leukæmi Sjælden undertype med speciel kromosomforandring kaldet ALL med t(8;14). Sygdomsforløbet er ofte meget akut og kræver specialbehandling.

Behandlingsmuligheder - sådan behandles akut leukæmi:

Behandling af akut leukæmi

Tillad dig selv at være vred, ked af det eller andre følelser, som dukker op. Mit råd er at sørge for at kontakte nogen, som kan hjælpe dig gennem de første chokreaktioner, f.eks. en rådgiver hos Kræftens Bekæmpelse.

Kræftpatient

Reaktioner på en kræftdiagnose

For de fleste mennesker kommer en kræftdiagnose som et chok – også selvom man måske længe har kæmpet med mistanken om noget alvorligt.

Det tager tid at forholde sig til en kræftsygdom – både for en selv og for ens pårørende. Mange føler sig meget uafklarede i tiden efter, de har fået stillet diagnosen, og der kan være mange ting, man skal tage stilling til. Man skal forholde sig til behandlingen, tilrettelæggelsen af hverdagen, indlæggelserne, ens økonomi og også muligheder for at få hjælp, både fra det offentlige og fra ens netværk. Læs mere: 

At leve med akut leukæmi

Hvis du lige har fået kræft

Læs om, hvad det vil sige at være patient og om dine rettigheder:

Mød sundhedsvæsenet

Her kan du få hjælp

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan også være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med hospitalsafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen 'Akut leukæmi' på cancerforum.

Cancerforum.dk


Læs alt om akut leukæmi

Akut leukæmi – forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Akut leukæmi" på Cancerforum.