Gå til sygdomsliste

Diagnose og stadieinddeling ved kræft i binyrebarken

Det er ofte først muligt at vurdere, om der er tale om en god- eller ondartet knude i binyrebarken ved en operation. Den præcise diagnose og stadieinddeling er vigtig for, at du kan få tilbudt den behandling, som er bedst for dig.

Det var en lettelse at få en diagnose. Nu ved jeg, hvad jeg er oppe imod.

Mand, 55 år.

For at kunne stille diagnosen binyrebarkkræft vil lægen typisk bruge scanningsbilleder til at se efter tegn på, om det drejer sig om en kræftknude eller en godartet knude.

Kræft i binyrebarken er som regel større og mere uregelmæssig i kanten end en godartet knude. Derudover findes der en række specifikke kendetegn og undersøgelser, der hjælper lægen til at skelne.

Hvis der er tvivl, kan man også få taget en vævsprøve, men vurdering af vævsprøver fra knuder i binyrerne er ikke optimale til at stille en diagnose. Vævsprøver bruges dog i situationer, hvor lægen skal afklare, om der er tale om spredning til binyrerne fra kræft et andet sted i kroppen.

Ofte er det først muligt at vurdere endeligt, om der er tale om en god- eller ondartet knude ved operationen, hvor kirurgen også kan vurdere, hvor udbredt sygdommen er.

Vævsprøve kan vise, om der er kræftceller i knuden

Ved operationen vil kirurgen tage vævsprøver af knuden i binyrebarken eller fjerne hele knuden og sende den til nærmere undersøgelse.

Det fjernede væv og eventuelle lymfeknuder bliver undersøgt i mikroskop for at se, om der er kræftceller til stede og i så fald, hvilken type kræft det drejer sig om. Man kan først få stillet diagnosen kræft, når en vævsprøve viser, at der er kræftceller til stede. Læs mere:

Vævsprøve - biopsi

Far, mor og barn sidder i en stue og ser noget på en skærm

For de fleste mennesker kommer en kræftdiagnose som et chok. Det tager tid at forholde sig til sygdommen, både for en selv og for de nærmeste.

Tillad dig selv at være vred, ked af det eller andre følelser, som dukker op. Mit råd er at sørge for at kontakte nogen, som kan hjælpe dig gennem de første chokreaktioner, f.eks. en rådgiver hos Kræftens Bekæmpelse.

Kræftpatient

Stadieinddelingen viser, hvor udbredt sygdommen er

Kræft i binyrebarken inddeles i stadier alt efter, hvor udbredt sygdommen er. Stadieind­delin­gen har væsentlig betydning for planlægningen af behandlingen og for sygdommens prognose.

Nogle kræftknuder i binyrerne viser sig at være spredning fra kræft, der er opstået et andet sted i kroppen (metastaser).

Yderligere undersøgelser kan vise, om kræften har spredt sig

Kræft i binyrebarken kan vokse ind i nærliggende organer og sprede sig til lymfeknuder. Spredning kan også ske til andre steder i kroppen via blodet og lymfebanen til andre organer, oftest til lever og lunger. En række undersøgelser kan vise, om der er spredning. 

Læs mere om de undersøgelser, man bruger for at se, om der er tegn på spredning:

Undersøgelser for kræft i binyrerne

Stadieinddeling af sygdommen

Når diagnosen er stillet, kan undersøgelser afklare, hvor udbredt sygdommen er. Det kaldes stadieinddeling.

Stadieinddeling af sygdommen er vigtig for at kunne vælge den bedst mulige behandling.

TNM-systemet bruges til at bestemme, hvor udbredt sygdommen er

Med TNM-systemet kan lægerne kategorisere knudens størrelse og spredning til væv, lymfeknuder eller andre dele af kroppen.

 • T – beskriver knudens (tumor) størrelse og beliggenhed
 • N – beskriver graden af spredning til lymfeknuder (nodes)
 • M – beskriver om der er spredning til andre organer (metastaser)
Forkortelser i TNM-systemet for kræft i binyrerne

T - Tumor:

 • T1: Tumor mindre end eller lig med 5 cm og kun i binyren
 • T2: Tumor større end 5 cm og kun i binyren
 • T3: Tumor vokset lokalt, men ikke vokset ind i nærliggende organer
 • T4: Tumor vokset ind i nærliggende organer

N - Lymfeknuder:

 • N0: Ingen spredning til lymfeknuder
 • N1: Spredning til lymfeknuder

M - Metastaser:

 • M0: Ingen spredning til andre dele af kroppen
 • M1: Spredning til andre dele af kroppen

 

MacFarlane/Sullivans stadieinddeling

MacFarlane/Sullivans stadieinddeling er en anden type stadieinddeling, som samler TNM-oplysningerne i fire stadier:

Stadium

TNM

Beskrivelse

I T1, N0, M0 Knuden er 5 cm eller mindre og findes kun i binyren
II T2, N0, M0 Knuden er større end 5 cm og findes kun i binyren
III

T1/T2, N1, M0

T3, N0, M0

Knuden involverer lokale lymfeknuder eller nærliggende væv
IV

T3, N1, M0

T4, N0/N1, M0

Tx, Nx, M1

Knuden har spredt sig uden for binyren

Stadieinddeling af kræftsygdomme

Læs mere om, hvordan man generelt bestemmer, hvilket stadie en kræftsygdom er i.

Stadieinddeling af sygdommen

Reaktioner på en kræftdiagnose

For de fleste mennesker kommer en kræftdiagnose som et chok – også selvom man måske længe har haft med mistanken om noget alvorligt.

Det tager tid at forholde sig til en kræftsygdom både for en selv og for ens pårørende. Mange føler sig meget uafklarede i tiden efter, de har fået stillet diagnosen, og der kan være mange ting, man skal tage stilling til. Læs mere:

Reaktioner og følelser

Råd til pårørende

Læs også:

Hvis du lige har fået kræft

Arvelighed og kræft i binyrebarken

Sygdommen findes i visse familier på grund af et nedarvet defekt gen, og arvelig kræft i binyrerne kan ses ved en række forskellige arvelige tilstande, som alle er meget sjældne. Det drejer sig om:

 • Li-Fraumenis syndrom (medfødt disposition til flere typer kræft)
 • Gardners syndrom (familiær adenomatøs polyposis)
 • Beckwith-Wiedemanns (forskellige fødselsdefekter og øget risiko for kræft) 

Hvis nogen i din familie har en af disse sygdomme, eller hvis du har mistanke om arvelig kræft i binyrerne i din familie, kan genetisk rådgivning på en Klinisk Genetisk afdeling være en god idé. Læs mere:

Årsager til kræft i binyrebarken

Få hjælp

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp i en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende på cancerforum.

Cancerforum.dk


Alt om kræft i binyrebarken:

Binyrebarkkræft - forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning