Gå til sygdomsliste

Behandling ved spredning

Man kan få tilbudt medicinsk behandling med kemoterapi eller immunterapi, hvis kræften har spredt sig uden for blæren, eller hvis man har fået tilbagefald.

Medicinsk behandling kan komme på tale:

 • Hvis sygdommen har spredt sig uden for blæren (f.eks. lever, lunger eller knogler)
 • Ved tilbagefald efter at man har fået fjernet blæren ved en operation (lokalt i bækkenet)
 • Ved tilbagefald efter strålebehandling, hvor det ikke er muligt at få fjernet blæren ved en operation

Som regel fungerer behandlingen som en lindrende eller livsforlængende behandling, men en mindre gruppe patienter har så god virkning af kemoterapi, så sygdommen ikke kommer igen.

Før og under behandlingen bliver man undersøgt med CT-scanninger, så lægen kan fastslå, hvor udbredt kræften er, og om sygdommen svinder i takt med behandlingen.

Hvilken type behandling (kemoterapi eller immunterapi) man tilbydes afhænger af den tidligere behandling, man har fået, ens sygdomsforløb, og af om man har normal nyrefunktion.

Kombinationsbehandling ned to typer kemoterapi

Som regel får man en blanding af kemoterapistofferne platin og gemcitabin, typisk i seks serier fordelt over 18-24 uger. Ved forbehandling med kemoterapi får man disse to stoffer i op til 4 serier over ca. 12 uger i alt. 

Kemoterapi er en belastende behandling for hele kroppen, og derfor er man nødt til at have et godt helbred som udgangspunkt. Er man svækket af sygdom eller alder, vil det ofte ikke være muligt at få tilbudt kemoterapi.

Bivirkninger ved kemoterapi

De mest almindelige bivirkninger ved kemoterapistofferne cisplatin og gemcitabin er:

 • Træthed
 • Nedsat appetit, kvalme og opkastninger
 • Nedsat immunforsvar
 • Påvirkning af antallet af blodplader
 • Hårtab
 • Påvirkning af følenerver i fødder og hænder
 • Påvirkning af nyrefunktion
 • Påvirkning af hørelsen

Man får oftest kemoterapien under en ganske kort indlæggelse og/eller ambulante besøg.

I den første uge efter man har fået kemoterapi, er man som regel væsentligt påvirket af behandlingen. Men i den resterende tid vil nogle kunne leve næsten, som de plejer.

Hvis den første kombinationsbehandling ikke virker eller holder op med at virke, kan man få tilbudt kemoterapi med venflunine, som også gives direkte ind i en blodåre hver 3. uge.

Dette stof har bivirkninger i form af forstoppelse, træthed og smerter, når det gives. Læs mere om kemoterapi generelt: 

Kemoterapi

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger (kemoterapi):

Gemcitabin (Gemzar®)

Cisplatin

Carboplatin

Immunterapi inden for de seneste år

Immunterapi har kun været mulig gennem de sidste få år og repræsenterer et fremskridt, fordi det vil være muligt at behandle flere patienter med flere typer behandling og på den måde give større chance for effekt.

Man kan få tilbudt immunterapi, hvis man ikke kan tåle kemoterapi, eller hvis sygdommen er forværret under eller efter kemoterapi.

Man får immunterapi i et drop i en blodåre med 3-6 ugers mellemrum

Hvis behandlingen har god virkning, forsætter man behandlingen i op til flere år.

Immunbehandling kræver, at man som udgangspunkt har et godt helbred. Er man svækket af sygdom eller alder, vil det ofte ikke være muligt at få tilbudt immunterapi.

De mest almindelige bivirkninger ved immunterapi

 • Diarré
 • Åndenød
 • Træthed
 • Kløe i huden
 • Nedsat stofskifte
 • Påvirkning af leverens funktion

Læs mere om immunterapi generelt: 

Immunterapi

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger (immunterapi):

Pembrolizumab (Keytruda®)

Nivolumab (Opdivo®)

Atezolizumab (Tecentriq®)

Avelumab (Bavencio®)

Kemoterapi hvis kombinationsbehandling og immunterapi ikke virker

Hvis den første kombinationsbehandling ikke virker eller holder op med at virke, og immunterapi heller ikke virker, kan man få tilbudt kemoterapi med stoffet venflunine, som også gives direkte ind i en blodåre hver 3. uge.

Dette stof har bivirkninger i form af forstoppelse, træthed og smerter, når det gives. 

Kontrol efter medicinsk behandling

Efter medicinske behandling bliver man kontrolleret med kikkertundersøgelse af blæren (med mindre blæren er fjernet), og med CT-scanning af lunger og mave (bughulen).

Læs alt om blærekræft

Blærekræft – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Cancerforum

Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Blærekræft" på Cancerforum.


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende