Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:Prædiktive biomarkører ved metastatisk modermærkekræft

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Modermærkekræft
Forklaring I dette studie vil lægerne undersøge vævsprøver fra patienter med modermærkekræft før og under behandling for at indsamle viden om, hvorvidt tilstedeværelsen af særlige biomarkører kan forudsige effekten af behandlingen.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Der findes en række gode behandlingsmuligheder til patienter med modermærkekræft, hvor kræften har spredt sig til andre dele af kroppen. Dog er det ikke alle patienter, som har gavn af disse behandlinger.


Lægerne vil i dette forsøg undersøge vævsprøver fra patienter med modermærkekræft før og under deres behandlingen for at se, om der er såkaldte biomarkører, som kan bruges til at forudsige, om en patient vil have gavn af behandlingen eller ej.Hvad er biomarkører?
En biomarkør er et biologisk stof i din krop, i cellerne i din krop eller cellerne i din kræftknude, og som kan bruges til at måle eller forudsige sygdomsudviklingen og din kræfts mulige reaktion på behandlingen. Man finder biomarkører i vævsprøver og blodprøver.


Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har modermærkekræft, som har spredt sig så meget, at en operation ikke er mulig

 • Det er muligt at tage vævsprøver af en kræftknude

 • Du har planlagt behandling med pembrolizumab eller en kombination af nivolumab og ipilimumab

Sådan foregår behandlingen

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie. Hvis du deltager i forsøget, skal du have taget 2 vævsprøver før din planlagte kræftbehandling samt 2 vævsprøver efter 3 måneders behandling.

Bivirkninger ved behandlingen

Det er muligt, at der kan forekomme bivirkninger i forbindelse med vævsprøverne. Mulige risici og bivirkninger er: • Smerter

 • Blå mærker

 • Blødning

 • Rødme

 • Blodtryksfald

 • Hævelse og betændelse

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Aarhus Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Aarhus Universitetshospital 

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat