Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:WW3

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Endetarmskræft
Forklaring I dette forsøg vil lægerne sammenligne om højdosis strålebehandling kombineret med kemoterapi er mere effektiv til patienter med kræft i endetarmen end standard strålebehandling med kemoterapi.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Patienter med endetarmskræft får ofte en operation, der kombineres med kemoterapi og strålebehandling.

Det er tidligere vist at operationen muligvis kan undgås, hvis kemoterapien virker effektivt og ser ud til at have fjernet kræften.

Derudover viser andre studier, at højdosis strålebehandling kan være effektiv hos patienter, der ikke har fremskreden endetarmskræft.

Lægerne vil derfor undersøge, om chancen for at undgå operation er større ved højdosis strålebehandlingen end standarddosis strålebehandling hos patienter, der samtidig får kemoterapi.

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har kræft i endetarmen

 • Sygdommen har en størrelse og lokation, der gør det muligt at operere

 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt, og din knoglemarvsfunktion fungerer tilstrækkeligt

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du tidligere er blevet opereret for din sygdom

 • Du har haft en anden alvorlig eller livstruende sygdom inden for 5 år

 • Din sygdom har spredt sig

 • Du tidligere har fået strålebehandling mod bækkenet

 • Du har en stomi

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Du vil få strålebehandling og kemoterapi i begge grupper. Den eneste forskel der er på de to grupper er dosis af strålebehandlingen.

Du får kemoterapien i form af tabletter. Du skal tage en tablet to gange dagligt på ugens 5 hverdage.

Du vil få 28 strålebehandlinger i alt, der også gives dagligt på ugens 5 hverdage.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen

Når man får strålebehandling og kemobehandling samtidig, vil der være risiko for, at bivirkningerne øges.

Du kan læse om generelle bivirkninger til strålebehandling her:
Almene bivirkninger ved strålebehandling

Du kan læse på minmedicin.dk om kemoterapistoffets bivirkninger. Flere medicinvaremærker indeholder stoffet og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linket fører til et af mærkerne:
Capecitabin

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Næstved (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat