Skip navigation

Børn i dagtilbud

Når et barn i dagtilbud har en kritisk syg forælder, mister en forælder eller selv får kræft, har både barnet og familien brug for, at I som dagtilbud forbereder jer på og forholder jer til situationen.

""