Gå til sygdomsliste

Find forsøgsbehandling

Se om der findes en forsøgsbehandling, der er relevant for din kræftsygdom.

Brystkræft - kvinder

Forsøgets titel Forsøget - kort fortalt Regioner
AIMSS

Dette forsøg ser på, om reumatologisk behandling kombineret med fysioterapi kan lindre de muskler- og ledsmerter, der kan opstå hos tidligere brystkræftramte kvinder, når de starter i anti-østrogen behandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
ARG-1

I dette forsøg undersøger lægerne en vaccine imod kræft. Vaccinen består af små stykker af proteinet arginase-1 og skal aktivere kroppens eget immunforsvar til effektivt at bremse kræftsygdommens udvikling.


Læs mere

Region Hovedstaden
ASTEFANIA

I dette forsøg undersøger lægerne effekten af trastuzumabemtansin og atezolizumab sammenlignet med trastuzumabemtansin alene til patienter med såkaldt HER2 positiv brystkræft.


Læs mere

Region Hovedstaden
Region Syddanmark
BE43 244 MAGE A4

Forsøget undersøger effekten af forsøgsstoffet RO7444973, når man behandler patienter med såkaldte solide tumorer. Forsøget undersøger også eventuelle bivirkninger ved stoffet.


Læs mere

Region Hovedstaden
BioHeart I

Du kan deltage i dette forsøg, hvis du har kræft, og du skal behandles med antracykliner eller med antistoffet trastuzumab (Herceptin) og pertuzumab (Perjeta®). Forsøget undersøger, om biomarkører kan forudsige hjerteproblemer ved behandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
BO41843

Dette forsøg sammenligner effekten af forsøgsmidlet GDC-9545 og palbociclib med palbociclib og letrozol. Forsøget er til patienter med såkaldt ER-positiv og HER2-negativ brystkræft, som har spredt sig, eller er vokset så meget, at en operation ikke er mulig.


Læs mere

Region Syddanmark
Region Sjælland
BO41932 Tapestry

Formålet med forsøget er at sammenligne virkning og bivirkninger af målrettede behandlinger til patienter med solide tumorer, hvor kræftcellerne har specifikke genetiske ændringer.


Læs mere

Region Hovedstaden
BoneBio II

I dette forsøg undersøger lægerne, om det er muligt at forudsige hvilke brystkræftpatienter med spredning til knoglerne, der har gavn af behandling med zoledronsyre.


Læs mere

Region Syddanmark
BonemetPAIN

Dette forsøg undersøger smerter og føleforstyrrelser hos patienter med brystkræft, som har spredt sig til knoglerne.


Læs mere

Region Hovedstaden
BONY-M

Forsøget skal undersøge effekten og sikkerheden ved en højdosis strålebehandling hos patienter, der har spredning til knoglerne.


Læs mere

Region Hovedstaden
Region Syddanmark
BP42595

Dette forsøg undersøger effekten af at kombinere forsøgslægemidlet RO7296682 med atezolizumab til behandling af patienter med kræft, hvor standardbehandling ikke har virket.


Læs mere

Region Hovedstaden
BREACE

Dette forsøg henvender sig til kvinder med brystkræft. Lægerne undersøger, om fysisk træning kan forebygge eller mindske forskellige bivirkninger ved brystkræftbehandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
BYLieve

I dette forsøg undersøges forsøgsmidlet alpelisib i kombination med antihormon behandling til patienter med såkaldt PIK3CA-muteret, HR-positiv og HER2-negativ brystkræft med spredning, der er blevet værre under eller efter tidligere behandling.


Læs mere

Region Syddanmark
CANFOUR

I forsøget undersøger lægerne virkningen og bivirkningerne ved det nye forsøgslægemiddel CAN04. Forsøget er til patienter, hvis kræft ikke kan opereres væk eller ikke reagerer på standardbehandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
CAPItello-292

Dette forsøg undersøger effekten af at behandle brystkræft med en kombination af forsøgsmidlet capivasertib og stofferne fulvestrant og palbociclib.


Læs mere

Region Syddanmark
CheckMate 7FL

I dette forsøg vil lægerne undersøge, om nivolumab, kemoterapi og antihormonbehandling virker mere effektivt end standardbehandling med kemoterapi og antihormonbehandling alene. Forsøget henvender sig til patienter med brystkræft.


Læs mere

Region Hovedstaden
CHIBREA

I dette forsøg undersøger lægerne, om kosttilskuddet SimeCOS kan reducere udviklingen af led- og muskelsmerter. Forsøget er til patienter med brystkræft, og som er opereret for østrogen receptor positiv brystkræft og får medicinsk efterbehandling med Letrozol (Femar®).


Læs mere

Region Hovedstaden
CryoPac

Dette forsøg undersøger, om lokal kuldebehandling med kølehandsker og kølesokker kan forhindre udviklingen af føleforstyrrelser hos patienter med tidligt opdaget brystkræft, der får kemoterapi med stoffet pacitaxel.


Læs mere

Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1

Dette forsøg undersøger, om man kan nedsætte antallet af strålebehandlinger efter operation for brystkræft fra standard 25 strålebehandlinger til 15 behandlinger, uden at patienterne får flere bivirkninger, og uden at risikoen for tilbagefald øges.


Læs mere

Region Hovedstaden
Region Syddanmark
DBCG Proton Trial

I dette forsøg undersøger lægerne, om strålebehandling med protoner kan nedsætte risikoen for senfølger sammenlignet med standardbehandling med røntgenstråling. Forsøget henvender sig til patienter, der er opereret for brystkræft eller forstadier til brystkræft.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
DBCG RT Natural

Standard strålebehandling indebærer strålebehandling mod den del af brystet, hvor brystkræften blev fjernet (delbryst).I dette forsøg vil lægerne undersøge, om man kan justere strålebehandlingen fra delbryst bestråling til ingen bestråling, uden at risikoen for tilbagefald i det opererede bryst bliver uacceptabelt større.Det vil også undersøge bivirkninger i brystet efter delbryst strålebehandling i forhold til ingen strålebehandling. Det undersøges, om udeladelse af delbryst bestråling kan blive en national standard, når resultater fra dette forsøg foreligger.I flere lande er man i gang med tilsvarende undersøgelser. Baggrunden for disse studier er, at gevinsten af strålebehandling vurderes at være lille hos de udvalgte patienter, som tilbydes delbryst bestråling.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Region Sjælland
DBCG RT Recon

Dette forsøg undersøger sikkerheden ved en ny metode til rekonstruktion af brystet hos patienter, der har fået fjernet brystet pga. brystkræft.


Læs mere

Region Hovedstaden
DBCG RT SDM

Dette forsøg undersøger et nyt værktøj til at tage beslutning om, hvorvidt en patient skal have forbyggende strålebehandling efter operation for brystkræft.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Destiny PT01 Pan-tumor her2

Dette forsøg undersøger effekten af forsøgslægemidlet trastuzumab deruxtecan (T-DXd) til behandling af patienter med kræft, hvor kræftcellerne har specifikke genændringer.


Læs mere

Region Hovedstaden
DESTINY-Breast05

Dette forsøg sammenligner effekten ved to forskellige behandlinger mod HER2-positiv brystkræft, hvor sygdommen ikke er forsvundet efter tidligere behandling, og hvor der er stor risiko for tilbagefald.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
DESTINY-Breast06

Dette forsøg undersøger effekten af forsøgsmidlet trastuzumab deruxtecan sammenlignet med kemoterapi hos patienter med brystkræft.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
DESTINY-Breast09

I dette forsøg undersøger lægerne effekten af forsøgsmidlet trastuzumab deruxtecan alene eller kombineret med pertuzumab til patienter med såkaldt HER2-positiv brystkræft.


Læs mere

Region Nordjylland

Region Hovedstaden
Region Syddanmark
DISULFIRAM trial

I dette forsøg undersøger lægerne effekten af en behandling med kemostoffet vinorelbine i kombination med stofferne disulfiram og kobber. Forsøget er delt op i to dele. Det ene henvender sig til patienter med fremskreden kræft i solide tumorer. Den anden del henvender sig til patienter med fremskreden brystkræft.


Læs mere

Region Hovedstaden
DRAGONFLY

I forsøget skal lægerne finde frem til den optimale dosis af forsøgsmidlet DF1001 og undersøge, hvor sikkert det er at bruge forsøgsmidlet. Det er et forsøg til patienter, hvis kræftsygdom ikke kan opereres bort, og som ikke længere kan behandles med standardbehandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
Epik-B5

Dette forsøg undersøger effekten af at kombinere lægemidlerne alpelisib og fulvestrant ved behandling af patienter med brystkræft.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Syddanmark
ErEx

I dette forsøg undersøger lægerne, om kemoterapi med eribulin kan forlænge effekten af examestan-behandling hos kvindelige patienter med brystkræft.


Læs mere

Region Midtjylland
ESO-SPARE

I dette forsøg undersøger lægerne, om man kan mindste bivirkningerne ved strålebehandling mod rygsøjlen ved at bruge moderne stråleplanlægning. Lægerne undersøger også, om behandling med højdosis binyrebarkhormon øger risikoen for sukkersyge.


Læs mere

Region Hovedstaden
Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter

Forsøget undersøger om øget patientinddragelse kan bidrage til bedre kvalitet, sammenhæng og lighed i sundhedsvæsenet. Forsøget henvender sig til brystkræftpatienter og omhandler beslutningen om at få strålebehandling efter operation.


Læs mere

Region Syddanmark
GCT1047-01

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed af forsøgslægemidlet GEN1047 ved behandling af forskellige kræftformer.


Læs mere

Region Hovedstaden
Genomisk profil, genanalyse

Hvis du har kræft (solid tumor), kan denne undersøgelse af generne i din tumor være en mulighed for at få tilbudt en mere målrettet kræftbehandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
GO40311

I dette forsøg undersøger lægerne effekten af forsøgslægemidlet BTRC4017A alene eller kombineret med lægemidlet trastuzumab. Forsøget er til patienter med HER2-positiv kræft.


Læs mere

Region Hovedstaden
HER2CLIMB-02

I dette forsøg vil lægerne undersøge, om en behandling med tucatinib og trastuzumab emtansine er mere effektiv end trastuzumab emtansine alene. Forsøget henvender sig til patienter med HER2-positiv brystkræft, hvor sygdommen enten har spredt sig eller ikke kan opereres.


Læs mere

Region Syddanmark
ImmunoBreast

Dette forsøg henvender sig til patienter med brystkræft. Forsøget vil undersøge effekten og sikkerheden ved en behandling med den nyudviklede medicin ALECSAT.


Læs mere

Region Syddanmark
Impassion 030

I forsøget undersøges virkningen af kemoterapi med og uden et nyt lægemiddel, der hedder atezolizumab (Tecentriq®). Forsøget er til patienter med triple-negativ brystkræft, der ikke har spredt sig, og som er blevet fjernet ved en operation.


Læs mere

Region Hovedstaden
Region Syddanmark
INAVO120

Dette forsøg undersøger effekten, når man kombinerer forsøgsmidlet GDC-0077 med lægemidlerne palbociclib og fulvestrant. Det er et forsøg, der henvender sig til patienter med brystkræft, der ikke kan behandles med kirurgi og/eller strålebehandling.


Læs mere

Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Keynote-158 (MK-3475-158)

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed ved pembrolizumab hos patienter med solide tumorer, hvor kræften har spredt sig i en sådan grad, at sygdommen ikke egner sig til helbredende behandling. Forsøget henvender sig til patienter, som er blevet behandlet tidligere.


Læs mere

Region Syddanmark
Keynote-587

Dette forsøg henvender sig til patienter med fremskreden kræft i solide tumorer, der har fået forsøgsmedicinen pembrolizumab i et tidligere forsøg. Forsøget vil indsamle mere viden om sikkerheden af pembrolizumab.


Læs mere

Region Syddanmark
Keynote-D20

Dette forsøg undersøger dosis, effekt og sikkerhed ved forsøgsmidlet BI-1808, når man giver det alene eller kombineret med stoffet pembrolizumab. Forsøget er til patienter med kræft, der er vokset så meget, at standardbehandling eller operation ikke er mulig.


Læs mere

Region Hovedstaden
KontRASt-01

Dette forsøg undersøger effekt og bivirkninger ved forsøgsmidlet JDQ443 givet alene eller kombineret med forsøgsmidlerne TNO155 og/eller spartalizumab ved behandling af patienter med kræft, hvor der er specifikke ændringer i kræftcellernes gener.


Læs mere

Region Hovedstaden
LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001)

I dette forsøg undersøger man et forsøgsstof ved navn LOXO-292. Forsøget er til patienter med en fremskreden kræftknude med en såkaldt RET-aktivering.


Læs mere

Region Hovedstaden
MASTER

I dette forsøg undersøger lægerne, om risikoen for tilbagefald af brystkræft bliver mindre, hvis man kombinerer standardbehandling med lægemidlet atorvastatin.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
MBS8-101

Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed ved forsøgslægemidlet MBS8(1V270) til behandling af patienter med solide tumorer.


Læs mere

Region Hovedstaden
MYTHIC RP 6306 FIH

Dette forsøg undersøger effekt og bivirkninger ved forsøgslægemidlet RP-6306 til behandling af solide tumorer, der har bestemte genetiske ændringer.


Læs mere

Region Hovedstaden
NAVIGATE (LOXO-TRK-15002)

Formålet med forsøget er at undersøge, hvordan forskellige kræfttyper reagerer på et nyt forsøgslægemiddel LOXO-101. Forsøget henvender sig til patienter med bestemte kræft former, der har spredt sig


Læs mere

Region Hovedstaden
NordicTrip

I dette forsøg undersøger lægerne effekten af stoffet capecitabine i kombination med standardbehandling til patienter med brystkræft. Forsøget er til patienter med bestemte former for brystkræft.


Læs mere


Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Olaparib, MK7339-002-00

Dette forsøg undersøger, om stoffet olaparib (Lynparza®) er effektivt og sikkert til behandling af fremskreden kræft, der har udviklert sig eller ikke har haft effekt af standardbehandling.For at kunne deltage skal kræften indeholde en forandring i generne HRR eller HRD, som er afgørende for reparationen af beskadiget DNA.


Læs mere

Region Hovedstaden
Region Syddanmark
OPRA

I dette forsøg undersøger forskerne, om man kan forudsige, hvilken behandling der vil være bedst for dig ved at teste gener i dit væv og blod. Forsøget er et såkaldt observeringsstudie, så det indebærer ikke forsøgsbehandling med nye stoffer.


Læs mere

Region Midtjylland
ProSeq Cancer

I dette forsøg vil lægerne undersøge, om man kan forudsige, hvilken behandling der passer bedst til den enkelte patient via vævs- og blodprøver. Forsøget henvender sig til patienter med uhelbredelig, fremskreden eller livstruende kræft.


Læs mere

Region Nordjylland
ProTarget

Dette forsøg henvender sig til patienter med fremskreden kræftsygdom, hvor der ikke findes yderligere behandling, der vides at kunne hjælpe. Lægerne vil i forsøget undersøge effekten af målrettet behandling mod patientspecifikke DNA-ændringer i kræftcellerne.


Læs mere

Region Nordjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Region Sjælland
Robust (BP41628)

I dette forsøg vil lægerne undersøge sikkerheden og effekten af lægemidlet RO7284755. Lægerne undersøger både en behandling med RO7284755 alene og i kombination med atezolizumab. Du kan deltage i forsøget, hvis du har fremskreden kræft, kræft der har spredt sig, eller kræft der ikke kan opereres.


Læs mere

Region Hovedstaden
Rosy-O

I dette forsøg undersøger lægerne effekten af at behandle med lægemidlet olaparib hos patienter, som har haft gavn af behandling med olaparib i tidligere forsøg.


Læs mere

Region Nordjylland
SINGLE

I dette forsøg vil lægerne undersøge de immunceller, der findes i kræftknuder. Ny viden på området kan hjælpe med at udvikle immunterapi til de patienter, der ikke har effekt af den traditionelle immunterapi. Forsøget henvender sig til patienter med kræftspredning fra solide tumorer eller kræft, der ikke kan opereres.


Læs mere

Region Hovedstaden
SOFT

Dette forsøg henvender sig til kræftpatienter med såkaldte bløddelsmetastaser under mellemgulvet. Lægerne vil undersøge om disse metastaser kan behandles med en høj dosis stråler.


Læs mere

Region Hovedstaden
Region Syddanmark
STESIDES

I dette forsøg får patienter med bryst- eller prostatakræft et nyt stof kaldet ODM-209. Lægerne undersøger, hvor sikker stoffet er, og hvor stor en dosis man skal give.


Læs mere

Region Hovedstaden
Systematisk behovs- og risikoscreening

Dette forskningsprojekt henvender sig til pårørende til en alvorligt syg. I projektet søger man viden om, hvordan man kan forbedre den støtte, der tilbydes pårørende i tiden under og efter et sygdomsforløb.


Læs mere

Region Midtjylland
TRESR

Dette forsøg henvender sig til patienter, der har fremskreden kræft med specifikke ændringer i tumorens gener. Lægerne vil undersøge effekten af forsøgslægemidlet RP-3500 alene og i kombination med talazoparib.


Læs mere

Region Hovedstaden
WP42627

Dette forsøg undersøger effekt og bivirkninger ved forskellige doser af forsøgslægemidlet RO7300490 alene eller kombineret med lægemidlet atezolizumab. Forsøget er til patienter med såkaldte solide tumorer.


Læs mere

Region Hovedstaden
WP43295

I dette forsøg undersøger lægerne effekt og sikkerhed af behandling med forsøgslægemidlet RO7276389 alene eller kombineret med cobimetinib. Forsøget er til patienter med såkaldte solide tumorer eller modermærkekræft.


Læs mere

Region Hovedstaden
A2G IR high risk Inotuzumab A2G IR high risk TEAM A2G IR low risk A2G-1a Standard risk A2G-ABL-Imatinib A2G-Down-Blina AA1833 ACE-CL-311 ACTICCA-1 ADORE Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB AGO-OVAR 2.29 AIMSS ALICE Alina/BO40336 ALLTogether-1-A AMG 160 AML-18 AMPERE AMPLITUDE Antihistamin mod prostatakræft ARG-1 ARTEMIDE-01 ASPECT ASSURE (ACE-312) ASTEFANIA ATHENA Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Avelumab AZA-AML-004 B-NHL 2013 BCHILD Bcl-XL BE43 244 MAGE A4 BEACON ITCC-032 BeTo-Ovar BetterEveryDay BILTRACTO BioHeart I BIOMEDE BioNis BIOPAC Blinatumomab infants med rKMT2A Blinatumomab som konsolidering ved højrisiko recidiv af akut lymfatisk leukæmi BMS CA209-848 BNP BO41843 BO41932 Tapestry BONE BoneBio II BonemetPAIN BONY-M BosuPeg BP41072 BP42233 BP42573 GBM BP42595 BP42675 BP42772 (TALIOS) BREACE BYLieve CA9UP CABL001J12301 CaEP-B CaEP-R Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft CANFOUR CANOVA (M13-494) Capital CAPItello-292 Carfilzonib CARTITUDE-4 CARTITUDE-5 CASSIOPEIA CC-92480-MM-001 CC-92480-MM-002 CELS hos højrisikopatienter CheckMate 650 CheckMate 76k CheckMate 7FL Checkmate 901 CheckPAC CheckPRO CHEMOFIRE-2 CHIBREA CLL biobank CLL-RT1 CLL17 CO40939 (CEA-TCB) COBRA CodeBreak 200 COMBI-II Conpet CONTACT-03 (WO41994) Crizotinib CryoPac CUPISCO CURE DaBlaCa-12 studie DaBlaCa-14 - TOMBOLA DaBlaCa-16 - MOSAIC Dabrafenib Dahanca 30 Dahanca 31 DAHANCA 33 DAHANCA 35 DAHANCA 37 DAHANCA 38 (DAHANCA-PRO) DANGER-emesis DASTOP 2 DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 DBCG Proton Trial DBCG RT Natural DBCG RT Recon DBCG RT SDM DELPHI Destiny PT01 Pan-tumor her2 DESTINY-Breast05 DESTINY-Breast06 DESTINY-Breast09 DESTINY-Lung04 Disulfiram CRC DISULFIRAM trial DNOG-2 Dovacc DRAGONFLY DUO-O Echelon-3 Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling Embrace II EMN12/ HOVON 129 PCL Enhance-2 ENRICH Ependymom II EPIC-1 Epik-B5 EPIK-O ErEx Erlotinib-PK ESO-SPARE EU MDS EV302 EVI-3 EVITA EWOG-MDS 2006 FASTERCC Feasibility study for MR Linac FIGHT-101 (Incyte) FIGHT-207 (Incyte 207) FIOL FIORELLA FIREFLY-01 FORTITUDE-101 Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter GARNET (TSR-042) GCT1042-01 GCT1044-01 GCT1047-01 GCT3009-01 GCT3013-01 GCT3013-02 GCT3013-03 GCT3013-05 GCT3014-01 GEN3013 Genomisk profil, genanalyse GERICO Geron GESICA GO40311 GO41582 GO41717 (Skyscraber-01) GO41944 (STARGLO) GO43075 GRASPA Harmonic HER2CLIMB-02 Heran HI-AIM Hilus HOVON 158 (NEXT STEP trial) hu3F8 201 I3Y-MC-JPCM iBLAD IMmotion010 ImmunoBreast Immunocore Impassion 030 IMPROVE-IT INAVO120 INCB 99318-122 INFLUENCE InMind Intratumoral Influenza Vaccine IntReALL SR 2010 Isatuximab til akut leukæmi ITCC-059 Inotuzumab ITHACA Keynote 859 Keynote 866 Keynote 905 Keynote 937 Keynote-158 (MK-3475-158) KEYNOTE-365 Keynote-587 KEYNOTE-975 Keynote-991 Keynote-992 (SKIB) KEYNOTE-B21 Keynote-D20 KO-TIP-007 KontRASt-01 LAG 3 (CA224-020) LAPC-03 LAPTOP LBL-2018 LEAP-009 LEAP-011 LEAP-012 LEAP-014 LESU Lever ctDNA LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001) Limber-313 LON-GAS LOSAPEX LOXO-ext-17005 LOXO-TRK-15002 Loxo-TRK-15003 (SCOUT) LUCAS Protokollen LYM1002 Lymrit-37-01 Lynx Lytix M15-654 MajesTEC-3 Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme (PTH/CAG) MASTER MasterKey-01 MATTERHORN MBS8-101 MDS-EPIGNOM MECORA MEFO studiet MEMBRAINS MEMMAT MeRmaiD-1 MERMAID-2 MICRO MICROCARE miRNA MK-7684A-002 MK-7684A-004 MK-7902-017 MK6482-015 ML DS 2006 MOMENTUM MonAlec MR-hyperpolarisation MYTHIC RP 6306 FIH NAME NARLAL 2 Nationalt Myelomatoseprojekt, palliativ behandling/ Vertebroplastik NAVIGATE (LOXO-TRK-15002) Navigate – individuel støtte til sårbare lungekræftpatienter NeoCol NEOLAR New BEACON New SPCRC Niip - CheckMate 8HW NIPU NIVO-ALCL NOPHO leukæmi biobank NOPHO-DBH AML 2012 Nordic BTC-01 NORDIC-SUN NordicTrip NorPACT-1 NOVIT1 NP30179 NP39488 NP40126 NP41300 OBANORES Olaparib Astra Zeneca Olaparib, MK7339-002-00 OPRA OPTIMISE ORCHARD OReO P5x5 protokoller PACE-Mobil-PBL PANTAX-1b (SCO101-002) PARAT PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie) PEACE III Perioperative Interferon-alfa2a PERSIMUNE (biobank) PIPAC-OPC2 PIPAC-OPC3 PIPAC-OPC4 POD1UM-303 PolarBear Pre-Can PRECODE PRESERVE PreVent-ACaLL PRIMORDIUM PRISM PRO-SID eller Octapharma Prosalbra ProSeq Cancer PROstate PROTON Trial 1 ProTarget PROTECT Protonbehandling til patienter med kræft i leveren ProWide Prædiktive biomarkører ved metastatisk modermærkekræft PSMAddition Qol projekt QoL-MM QoLATI - DAHANCA 34 Raske forsøgspersoner (over 60 år) søges til forskningsprojekt i blodsygdomme rEECur Relativity-098 RELEASE (PCIA 203/18) ReRadII ReRadIII ROAR-A Robust (BP41628) Roche GO42286 Rosy-O SABLe SAVANNAH SBRT vs. MWA SBRT – PC01 SCAN-ALL SCO-101 (Corist) SEALS Xpert - DaBlaCa-15 SELECT (KPd) Seludex SENOMAC SENTIREC I SENTIREC II SINGLE SIOP-PNET 5 MB Smoldering MM vaccination SOFT SPCG 15 SPENCER SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST Statin protokol Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren STESIDES Stråleinducerede hjerneskader Sunlight (CL3-95005-007) SUPE-R Systematisk behovs- og risikoscreening T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer T-celle terapi på tværs af cancerdiagnoser T-celle terapi til metastatisk renalcelle carcinom Tazemetostat TED16364 TestisCAB THORA TIGER TIL-2 TILT TIM3 - NP40435 TIP TLR7 WP41377 TMB-H (CheckMate 848) Toco-CoR TRANSFORM-2 Transmuskulær Quadratus Lumborum nerveblokade til laparoskopisk hemikolektomi TRESR TRIDENT-1 TRIPPLE-R TRITON3 TYRP-1 Ude godt - hjemme bedst Umbrella VALERIA VICTORIA VITALITY VyClo/ITTC-092 WP41188 WP42004 WP42627 WP43295 WW3 Xentuzumab