Gå til sygdomsliste

Sygdom Lymfeknudekræft, Uspecificeret børnekræft
Fase Fase 1, Fase 2
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Kort titel Avelumab
Forsøgets lange titel Åbent fase 1/2 studie til at kortlægge farmakokinetik, farmakodynamik, sikkerhed, og anticancer effekt af Avelumab (anti-PD-L1) hos børn med behandlingsrefraktær eller recidiveret solid tumor eller lymfom.
Overordnede formål

At finde og fastlægge den korrekte Avelumab dosis gennem fase 1+2, herunder fokus på dosis, respons på sygdom, immun respons, farmakokietik samt evaluering af PD-L1 markør i eksisterende tumor ved start og ved sygdomsprogression.

Undersøgelsesdesign

Åbent, fase 1 dosis-eskaleringsstudie kombineret med fase 2 studie.

Primære endpoints
 • Fase 1: At fastlægge bivirkninger ved Avelumab behandling og fastlægge den tolerable dosis der anvendes i fase 2
 • Fase 2: At fastlægge anticancer effekten af Avelumab i henhold til Response Evaluation Criteria in Solid Tumors version 1.1 (RECIST 1.1)
Sekundære endpoints

Fase 1 & fase 2

 • Progressionsfri overlevelse
 • Avelumab farmakokinetik
 • Avelumab immunogenicitet
 • PD-L1 ekspression
 • Immuncellepopulationer (i tumor og blod)
 • Påvirkning af antistofniveauer for tetanus, difteri, pneumokokker
 • Varighed af respons
 • Tid til respons
 • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
 • 0-18 år
 • Tilbagefald eller resistent solid tumor type med kendt PD-L1 markør (eks. Neuroblastom, Ewing Sarcom) eller Hodgkin lymfom
 • Ingen andre kendte behandlingsmuligheder
 • Forventet levetid mindst 3 måneder ved inklusion
 • God knoglemarvs-, lever- og nyrefunktikon
Eksklusionskriterier

Operation inden for 4 uger (Biopsi undtaget).

 • Tidligere behandling med T-celle immunterapi
 • Organ transplantion og/eller immunosuppresiv behandling
 • Operation inden for de senste 4 uger (Biopsi undtaget)
 • Komorbiditet i form af autoimmun sygdom, tuberkulose, hepatit
Behandling

Patienterne modtager iv Avelumab infusion over 1 tome (50-80 minutter) hver 2. uge.

 • Initialdosis er 10 mg/dosis
 • Hvis der ikke opstår dosis-limiterende toksicitet kan dosis øges op til 20 mg/kg (se dosis-regime i protokol)
Planlagt antal patienter

148

Deltagende afdelinger
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

Andet protokol nr.: MS100070-0306

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01