Gå til sygdomsliste

Sygdom Nyrekræft
Fase Fase 2
Stadie Stadie 4
Kort titel FASTERCC
Forsøgets lange titel Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbelt-blindet, fase II-studie omhandlende effekten af folinsyretilskud på mucositis hos patienter i behandling med tyrolinkinasehæmmer (TKI) eller mTOR-hæmmer for metastatisk renalcellecarcinom. Et DARENCA-4 studie.
Overordnede formål

At evaluere hvor effektivt folinsyretilskud kan reducere mucositis (nasalt, oralt, pharyngealt, analt eller genitalt) sammenlignet med placebo, ved scoring med CTCAE v. 4.0.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbelt-blindet fase 2 studie.

Primære endpoints
 • Graden af mucositis
Sekundære endpoints
 • Frekvensen og graden af mucositis vurderet ved patient-rapporterede outcomes (PRO)
 • Median tid til effekt af det undersøgte præparat
 • Frekvensen af dosisreduktion af TKI / mTOR hæmmer
 • Frekvensen af behandlingspauser
 • Frekvensen af behandlingsskift
 • Frekvensen og graden af gastrointestinale bivirkninger
 • Frekvensenog graden af hånd-fod-syndrom
 • Livskvaliteten
 • Graden af TKI- og mTOR hæmmer-specifikke bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Patienter med CTCAE mucositis grad ≥2 under TKI eller mTOR-hæmmer behandling
 • Karnofsky performance status > 60%
 • Biopsiverificeret lokalt-avanceret eller metastatisk renalcellecarcinom
Eksklusionskriterier
 • Kendt overfølsomhed for folinsyre
 • Brug af prednisolon > 10 mg dagligt
Behandling

Behandlingen er over 12 uger.

Arm A: Folinsyre (5 mg dagligt/p.o.)

Arm B: Placebo p.o.

Planlagt antal patienter

Total: 100

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2016-001193-15

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03581773

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01