Gå til sygdomsliste

Feasibility study for MR Linac

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Blærekræft, Endetarmskræft, Prostatakræft, Æggelederkræft, Æggestokkræft
Stadie Stadie 2, Stadie 3
Kort titel Feasibility study for MR Linac
Forsøgets lange titel MR-tilpasset strålebehandling af target lokaliseret i bækkenregionen.
Overordnede formål

At vurdere gennemførligheden, sikkerheden og tolerabiliteten af MR Linac-guided adaptiv strålebehandling hos patienter med tumor i bækkenet.

Undersøgelsesdesign

Gennemførlighedsstudie

Primære endpoints

Andelen af patienter, som gennemfører >90% af fraktionerne på 60 minutter eller mindre.

Sekundære endpoints
 • Antal afbrydelser per fraktion som skyldes patientbevægelser
 • Andelen af patienter og andelen af fraktioner, som kræver real-time adaptiv planlægning grundet patientbevægelser
 • Tid til at gennemføre adaptiv replanlægning
 • Tid til levering af stråledosis
 • Akut GU og GI toksicitet op til 12 uger efter afslutningen af strålebehandlingen
 • Livskvalitet
 • Patientens accept af behandlingen med MR Linac
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret carcinom i bækkenet (prostata, cervix, blære, rectum)
 • Kandidat til definitiv strålebehandling
Eksklusionskriterier
 • Andet ukontrollet malign sygdom
 • Kontraindikationer til MR
 • Kontraindikationer til strålebehandling mod bækkenet:
  - Tidligere strålebehandling mod bækkenet
  - Klinisk betydende inflammatorisk tarmsygdom
Behandling

Patienterne behandles med intensitetsmoduleret strålebehandling (IMRT). Der bliver givet fraktionering og stråledoser svarende til standardbehandling.

Planlagt antal patienter

Total: 40, heraf 10 fra hver patientgruppe (prostata, cervix, blære, rectum)

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01