Gå til sygdomsliste

Intratumoral Influenza Vaccine

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Fase Fase 2
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Kort titel Intratumoral Influenza Vaccine
Forsøgets lange titel Intratumoral influenza vaccine i behandlingen af patienter med tyk- og endetarmskræft
Overordnede formål
 • At undersøge om intratumoral influenza vaccine er sikkert for patienter der skal undergå operation for tyk-og endetarmskræft
 • At undersøge om intratumoral influenza vaccine giver anledning til lokale immunologiske forandringer i kræftknuden
 • At undersøge om intratumoral influenza vaccine giver anledning til systemiske forandringer i immunforsvaret
Undersøgelsesdesign

Prospektivt, fase 2 interventionsstudie

Primære endpoints
 • Alvorlige bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Lokale og systemiske immunologiske forandringer
 • Kvalitet af restituering
Inklusionskriterier
 • Klinisk mistanke eller histologisk verificeret kræft i sigmoideum eller endetarmen
 • Tumor beskrevet som tilgængelig ved endoskopi
 • Sag gennemgået ved MDT-konference
 • Vurderes egnet til kurativ kirurgisk behandling
Eksklusionskriterier
 • Svær gastrointestinal inflammation med ulcerationer og blødninger
 • Immunsuppressiv behandling
 • Samtidig behandling med et andet eksperimentelt lægemiddel
 • En anden klinisk tilstand eller tidligere behandling, som efter investigators mening ville gøre patienten uegnet til studiet eller påvirke compliance ved studiet
 • Sygdom i stadium IV
 • Indikation for neoadjuverende kemoradioterapi eller kemoterapi inden operationen
 • Akut kirurgisk resektion
 • Enhver tidligere allergisk reaktion på influenza vaccine eller dets bestanddele, æg- og kyllingeproteiner, neomycin, formaldehyd eller octoxinol-9
 • Akut febersygdom
 • Akut infektionssygdom
 • Influenza vaccine indgivet inden for 30 dage før inklusionen
Behandling

Influenza vaccine indsprøjtes ind i tumor i 4 forskellige steder via endoskopi foretaget mindst 1 uge før operationen.

Planlagt antal patienter

Total: 30 patienter, heraf 6 i pilot fase, 24 efterfølgende

Deltagende afdelinger
 • Sjællands Universitetshospital - Køge (Lukket)
 • Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Lukket)
Protokolnr

Eudra-CT: 2020-000725-27

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04591379

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Køge
Dato for sidste revision 2021-04-01