Gå til sygdomsliste

NAVIGATE (LOXO-TRK-15002)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Bløddelssarkomer, Bløddelssarkomer - rhabdomyosarkom, Brystkræft - kvinder, Endetarmskræft, Galdeblære- og galdegangskræft, GIST: Sarkom i mave-tarmkanalen, Hjernetumor, Hjernetumor - astrocytom, Hoved-halskræft, Knoglesarkomer - Ewings sarkom, Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet, Modermærkekræft, Sarkomer, Skjoldbruskkirtelkræft, Spytkirtelkræft
Fase Fase 2
Stadie Stadie 4
Kort titel NAVIGATE (LOXO-TRK-15002)
Forsøgets lange titel Et fase 2 basket-studie af oral indtagelse af TRK-hæmmeren LOXO-101 til patienter med NTRK fusion-positive tumorer
Overordnede formål

At bestemme den absolutte responsratio vurderet af en uafhængig radiologi komité og målt ved andelen af patienter med bedste absolutte respons (CR, PR målt med RECIST1.1. eller RANO kriteria) i tumorspecifikke kohorter, efter behandling med LOXO-101 hos patienter over 12 år med fremskreden eller metastatisk solid tumor med NTRK1, NTRK2 eller NTRK3 fusion

Undersøgelsesdesign

Åbent, multicenter fase 2 studie

Primære endpoints

Bedste absolut respons rate (CR, PR målt med RECIST1.1. eller RANO kriterier)

Sekundære endpoints
 • Responsvarighed
 • Tumorregression som bedste respons
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Sikkerhed og tolerabilitet
 • Kliniske fordele rate
Inklusionskriterier
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk malignitet med en NTRK1, NTRK2 eller NTRK3 genfusion
 • Modtaget standard behandling svarende til tumortypen og sygdomsstadiet
 • Mindst én målbar læsion ved RECIST
 • Alder ≥ 12 år
 • Performance status ≤ 3
 • Tilgængig tumorvæv i serumbank; hvis ej, tilgængelig tumorbiopsi
 • Adækvat organfunktion
 • Se endvidere protokol for diagnosespecifikke inklusionskriterier
Eksklusionskriterier
 • Anticancerbehandling inden for 2 uger op til opstart med LOXO-101 eller ufuldstændig bedring af klinisk betydningsfulde bivirkninger fra tidligere behandling
 • Tidligere progression under behandling med tyrosinkinase inhibitorer rettet mod TRK. Patienter, der afbrød behandlingen inden 28 dage pga. intolerance, kan inkluderes
 • Symptomatiske eller ustabile hjernemetastaser
 • Aktiv eller ukontrolleret infektion, ustabil cardiovaskulær sygdom eller andre systemiske sygdomme
 • Uegnet til at afslutte behandling med stærke CYP34A4 inhibitorer eller inducere
Behandling

LOXO-101 administreres pr.os. to gange dagligt i én serie af 28 dage indtil progression eller uønsket toxicitet

Planlagt antal patienter

Total: ca. 151, heraf ca. 5 på Rigshospitalet

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT: 2015-003582-28

Clinicaltrials.gov: NCT02576431

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01