Gå til sygdomsliste

Perioperative Interferon-alfa2a

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Tyktarmskræft
Fase Fase 2, Fase 3
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Kort titel Perioperative Interferon-alfa2a
Forsøgets lange titel Effekt af lavdosis interferon-alfa2a på perioperativ immunsuppression
Overordnede formål

At undersøge om to behandlinger med interferon-alfa2a giver anledning til:
- Ændret sammensætning af lokale forandringer i kræftknuden, i forhold til infiltration af immunceller og ændringer i mikromiljøet.
- Systemiske forandringer i immunforsvaret, således at andelen af kræftdræbende celler i blodet øges.

Undersøgelsesdesign

Prospektivt, randomiseret, dobbeltblindet fase 2-3 studie

Primære endpoints
 • Systemiske forandringer i andelen af cytotoksiske immunceller
 • Lokale forandringer i T-celle infiltration
Sekundære endpoints
 • Lokale forandringer i tumormikromiljøet
 • Ændringer i cfDNA i blodet
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med proficient mismatch repair (pMMR) tyktarmskræft og planlagt til kirurgi
 • Klassificering af American Society of Anaestesiology klasse I-III (patienter med svær systemisk sygdom, vil ikke blive inkluderet)
Eksklusionskriterier
 • Patienter i fødedygtig alder uden en negativ graviditetstest før initiering af studie samt afvisning af at anvende godkendte lægemidler af svangerskabsforebyggende metoder
 • Aktiv lever eller nyresygdom
 • Immunologisk sygdom og for nylig (inden for 6 måneder) har modtaget behandling med andre end kortikosteroid behandling immunsuppressive midler
 • Epilepsi og / eller andre alvorlige sygdomme i centralnervesystemet
 • Kendt overfølsomhed over for rekombinant interferon eller hjælpestoffer i Pegasys®
 • Større kirurgiske indgreb inden for en måned før den planlagte operation for tyktarmskræft
Behandling

Arm 1: Eksperimentel
45 µg interferon-alfa2a (Pegasys) administreres s.c. 2 gange med en uges mellemrum inden operationen

Arm 2: Placebo
1ml saltvand administreres s.c. 2 gange med en uges mellemrum inden operationen

Planlagt antal patienter

68 patienter, 34 i hver arm

Deltagende afdelinger
 • Sjællands Universitetshospital - Køge
Protokolnr

Eudra-CT nr.: 2020-004567-11

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Køge
Dato for sidste revision 2021-04-01