Gå til sygdomsliste

Sygdom Prostatakræft
Stadie Stadie 2, Stadie 3
Kort titel PRISM
Forsøgets lange titel Strålebehandling af prostatakræft på MR-accelerator
Overordnede formål

At vurdere gennemførligheden, sikkerheden og tolerabiliteten af MR Linac-guided adaptiv prostata strålebehandling.

Undersøgelsesdesign

Gennemførlighedsstudie

Primære endpoints

Andelen af patienter, som gennemfører ≥90% af fraktionerne indenfor 1 time.

Sekundære endpoints
 • Andelen af deltagere og andelen af fraktioner, som kræver adaptiv replanlægning grundet anatomiske ændringer
 • Tid til adaptiv replanlægning
 • Akut GU og GI toksicitet op til 12 uger efter afslutning af strålebehandling
 • Kummulativ sentoksicitet efter 2 og 5 år
 • Patient rapporterede outcomes
 • Patienternes accept af behandlingen med MR-Linac
 • Biokemisk progressionsfri overlevelse (PSA) efter 2 og 5 år
 • PSA nadir
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret adenocarcinom i prostata, graderings gruppe 3 eller mindre (Gleason score 4+3=7 eller mindre)
 • Stadie T2-T3a, N0, M0
 • PSA <30
 • Seks måneders forbrug af androgen depriviations behandling er tilladt, men ikke obligatorisk
 • Maksimalt prostatavolumen 70cc
 • IPSS <12 ved baseline
 • Performance status 0-1
Eksklusionskriterier
 • Anden malign sygdom inden for de seneste 2 år
 • Kræver adrogen depriviations behandling i > 6 måneder
 • Kontraindikationer for MR scanning:
  - Pacemaker, metalliske implantater
  - Alvorlig klaustrofobi
 • Kontraindikationer for guld fiducial markør implantation:
  - Blødningsforstyrrelse eller høj risiko for blødning
  - Klinisk uacceptabel risiko ved midlertidig pausering af AK behandling eller trombocythæmmere
 • Kontraindikationer for strålebehandling mod prostata:
  - Tidligere strålebehandling mod bækkenet
  - Klinisk betydende inflammatorisk tarmsygdom
 • Bilateral eller enkel hoftealloplastik
Behandling

Patienterne behandles med intensitetsmoduleret strålebehandling (IMRT). Kohorter behandles ved brug af standard fraktionering med 60 Gy / 20 fraktioner over 4 uger.

Planlagt antal patienter

Total: 30

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01