Gå til sygdomsliste

Sygdom Nyrekræft
Kort titel Qol projekt
Forsøgets lange titel Kan et intensivt rehabiliteringsprogram forbedre livskvaliteten efter en nyreoperation?
Overordnede formål
  • At undersøge effekten af et intensivt rehabiliterings program på den postoperative livskvalitet (QoL) af patienter med nyrekræft
Undersøgelsesdesign

Et randomiseret studie

Primære endpoints
  • Den overordnede livskvalitet og sundhedstilstand vurderet ud fra EORTC QLQ-C30 og et evalueret patient spørgeskema.
Inklusionskriterier
  • Enhver patient, der gennemgår laparoskopisk total /partiel nefrektomi
  • Alder 30-75 år
  • Kan læse og forstå dansk
Eksklusionskriterier
  • Manglende evne til at forstå eller give skriftligt samtykke mhp deltagelse
  • Enhver konvertering til åben kirurgi
Behandling

I dette studie er der ingen ændring i operationsteknikken. Patienterne randomiseres til en aktiv gruppe (rehabiliteringsprogram) eller en kontrol gruppe.
Rehabiliteringsgruppen får den sædvanlig pleje og behandling, og denne bliver suppleret med kontakt til sygeplejerske før og efter operationen (både telefonisk og fysisk fremmøde). Desuden bliver patienter i rehabiliteringsgruppen tilbudt evt. psykolog samtale 1 måned efter operationen.
Patienter i både rehabiliterings- og kontrolgruppengruppen får tilsendt et livskvalitetsspørgeskema før operationen, ved 3 og 12 måneder efter operationen.

Planlagt antal patienter

200

Deltagende afdelinger
  • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Dato for sidste revision 2021-04-01