Gå til sygdomsliste

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Endetarmskræft, Hoved-halskræft, Lungekræft, Metastaser (spredning), Modermærkekræft, Nyrebækkenkræft og urinlederkræft, Nyrekræft, Tyktarmskræft, Æggestokkræft
Kort titel SINGLE
Forsøgets lange titel Karakterisering af tumormikromiljøet med henblik på udvikling af mere effektiv immunterapi
Overordnede formål

At karakterisere tumorinfiltrerende immunceller, samt immunceller i blodet

Undersøgelsesdesign

Non-intervention klinisk studie

Primære endpoints

At identificere og karakterisere "dårlige" immun-molekyler (tumor-promoting molecules (uIEMs)) frigivet fra tumor-specifikke T-celler i "varme" tumorer resistente overfor immunterapi
via single-cell RNA-sekventering

Sekundære endpoints

At identificere kliniske, patologiske og in-vitro funktionelle parametre associeret med "dårlige" immun-molekyler (uIEMs)

Inklusionskriterier
  • Diagnosticeret ikke-resektabel eller metastatisk solid tumor
  • Kandidat til kirurgisk eller grovnålsbiopsi af en primær eller metastatisk tumorlæssion
  • Arm A: Kandidat til anti-PD-1 eller anti-PD-L1 behandling (som monoterapi eller i kombination med en anden immunterapi, som standardbehandling eller forsøgsbehandling) med planlagt behandlingsstart inden for 3 måneder fra den planlagte vævsudtagning
Eksklusionskriterier
  • Systemisk behandling med > 10 mg prednisolon eller andre immunsupprimerende medikamenter i 2 uger op til vævsudtagningen
  • Arm A: Planlagt eller pågående systemisk behandling med et andet anti-cancer lægemiddel, som ikke er en immunterapi, inden for 7 dage op til vævsudtagningen
Behandling

Der er ingen behandling tilknyttet dette studie. Tumorvæv udtaget ved elektive operationer eller via grovnålsbiopsier analyseres via single-cell RNA sekventering. Der udtages og analyseres desuden blodprøver.
Arm A: Deltagere, som er kandidater til immunterapi med anti-PD-L1 eller anti-PD-1 lægemidler
Arm B: Ikke nødvendigvis kandidat til immunterapi

Planlagt antal patienter

Total: 50

Deltagende afdelinger
  • Herlev Hospital
Protokolnr

Herlev KFE nr.: AA 2007

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01