Gå til sygdomsliste

Sygdom Prostatakræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 4
Kort titel TRITON3
Forsøgets lange titel Et multicenter, randomiseret, åbent fase 3 studie af rucaparib versus lægens valg af behandling af patienter med metastatisk kastrationsresitent prostatakræft associeret med mutation i homolog rekombination reperationsgen.
Overordnede formål

At vurdere hvordan patienter med metastatisk kastrationsresitent prostatakræft og mutation i homolog rekombination reperationsgen reagerer på behandling med rucaparib versus lægens valg af behandling med abirateron, enzalutamid eller docetaxel.

Undersøgelsesdesign

Multicenter, åbent, randomiseret fase 3 studie

Primære endpoints

Radiologisk progressionsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Responsvarighed
 • Tid til prostata specifikt antigen (PSA) progression
 • PSA respons
 • Klinisk benefit rate
 • Absolut overlevelse
 • Antal af deltagere med bivirkninger
 • Farmakokenitik
 • Ændringer i patient-rapporterede outcomes
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret adenokarcinom eller dårlig differentieret karcinom i prostata
 • Kirugisk eller medicinsk kastreret med serum testosteron ≤ 50 ng/dL (≤ 1,75 nmol/L)
 • PS 0-1
 • Kan behandles med en af følgende: abirateron, enzalutamid eller docetaxel
 • Mutation i BRCA1/2 eller ATM
 • Sygdoms progression efter en tidligere behandling med næste-generations androgen receptor targeteret behandling for kastrationsresitent sygdom
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med PARP inhibitorer
 • Anden malign sygdom undtagen: adækvat behandlet non-melanom hudcancer, carcinoma in situ eller overfladisk blærekræft
 • Tidligere behandling med kemoterapi for metastatisk kastrationsresitent prostatakræft
 • Symptomatiske og/eller ubehandlede hjernemetastaser
 • Præeksisterende duodenal stent eller anden gastrointestinal sygdom, som kan påvirke absorption af forsøgsmedicin
Behandling

ARM 1: Rucaparib
600 mg rucaparib administreres p.o. 2 x dagligt

ARM 2: Abirateron eller enzalutamid eller docetaxel
1000 mg abirateron administreres p.o. dagligt eller 160 mg enzalutamid administreres p.o. dagligt eller 75 mg/m2 docetaxel administreres i.v. hver 3. uge

Planlagt antal patienter

Total: 400

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
Protokolnr

EudraCT: 2016-003163-20

Clinicaltrials.gov: NCT02975934

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01