Gå til sygdomsliste

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft, Tyndtarmskræft
Stadie Stadie 4
Kort titel LOSAPEX
Forsøgets lange titel Senfølger efter operation for tarmkræft med spredning til bughinden eller involverende urinblæren
Overordnede formål

At undersøge forekomst af organspecifikke senfølger efter cytoreduktiv kirurgi og opvarmet intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) og bækkenrømning (PE)

Undersøgelsesdesign

Prospektivt international multicenter kohorte studie

Primære endpoints

Type og omfang af organspecifikke senfølger

Sekundære endpoints

Risikofaktorer forbundet med udviklingen af disse senfølger

Inklusionskriterier
  • Gennemført kurativt intenderet HIPEC for tarmkræft med peritoneale metastaser
  • Gennemført kurativt intenderet total eller anterior PE for en lokalavanceret eller recidiv tarmkræft
Eksklusionskriterier
  • Forstår og taler ikke dansk
  • Gennemgår HIPEC eller PE for anden kræft end tarmkræft
  • Terminalt syge patienter
  • Patienter, der starter behandling eller bliver opereret for recidiv eller metastaser efter deres HIPEC eller PE
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie.
Patienter udfylder et elektronisk spørgeskema 3, 6 og 12 måneder efter operationen

Planlagt antal patienter

Total: 225 patienter

Deltagende afdelinger
  • Afdeling uden for Danmark
  • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

Datatilsynet: 1-16-02-714-20

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision