Gå til sygdomsliste

Sygdom Brystkræft - kvinder
Stadie Stadie 4
Kort titel BonemetPAIN
Forsøgets lange titel Undersøgelse af smertefænotype hos patienter med knoglemetastaser
Overordnede formål

At beskrive og kvantificere brystkræft-relaterede knoglesmerter

Undersøgelsesdesign

Eksplorativ tværsnitsundersøgelse

Primære endpoints

Smertefænotype og føleforstyrrelser

Inklusionskriterier

For raske frivillige:

 • Kvinde ≥ 18 år

For patienter:

 • Primær brystkræft
 • Kendt knoglemetastaser
 • Kvinde ≥ 18 år
Eksklusionskriterier

For raske frivillige:

 • Alkohol- og/eller medicinmisbrug
 • Anden kendt kronisk smertetilstand, der skønnes at påvirke de kvantitative sensoriske tests
 • Forstår ikke dansk i tale eller skrift

For patienter:

 • Kemoterapi eller strålebehandling inden for de sidste 3 måneder
 • Alkohol- og/eller medicinmisbrug
 • Anden kendt kronisk smertetilstand, der skønnes at påvirke de kvantitative sensoriske tests
 • Forstår ikke dansk i tale eller skrift
Behandling

Patienter og raske frivilliges smertefænotype undersøges ved kvantitative sensoriske tests og cuff pressure algometri

Planlagt antal patienter

50 patienter
20 raske frivillige

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Hillerød - Nordsjællands Hospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

VEK id nr: H-18041465

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-08-01